Consilierii locali, convocați în ședință ordinară

Consilierii locali ai Municipiului Făgăraș sunt convocați în ședință ordinară  joi, 26 IANUARIE 2023, de la orele 18:30.

ORDINEA DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 NOIEMBRIE 2022 (ședință extraordinare-convocată de îndată-orele 20).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 NOIEMBRIE 2022 (ședință extraordinară-convocată de îndată – NESTATUTARĂ).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 1 DECEMBRIE 2022 (ședință extraordinară-convocată de îndată).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 7 DECEMBRIE 2022 (ședință extraordinară-convocată de îndată).

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, pentru anul 2023.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții cu finanțare din contul IID al S.C.Apă Canal Sibiu S.A.Sibiu pentru anul 2023.

7.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren edificat cu construcție în suprafață de 317 mp, situat în Făgăraș, str.Dr.Ioan Șenchea, nr.23, înscris în CF.nr.107607 Făgăraș, ca fiind de uz și interes public local, având destinația de „sediu administrativ”, precum și revocarea dreptului de administrare operativă intabulat în favorul Consiliului Popular al Orașului Făgăraș.

8.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a imobilului teren – proprietate publică a Municipiului Făgăraș, în suprafață de 4 mp, din suprafața totală de 3.580 mp, identificat la poziția 145 din H.G.nr.972/2002, situat în Făgăraș, str.13 Decembrie – în vederea amplasării unui chioșc “difuzarea presei”.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107280 Făgăraș, în suprafață de 380 mp, aferent construcției casă situata in Fagaras str Trandafirilor nr 48, proprietate persoane fizice.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107285 Făgăraș, în suprafață de 312 mp, aferent construcției casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 53, proprietate persoana fizica.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107286 Făgăraș, în suprafață de 308 mp, aferent construcției casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 54, proprietate persoane fizice.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107289 Făgăraș, în suprafață de 299 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras stra Trandafirilor nr 57, proprietate persoane fizice.
13-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 10729Q Făgăraș, în suprafață de 312 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 58, proprietate persoane fizice.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107299 Făgăraș, în suprafață de 295 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 67, proprietate persoane fizice.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107300 Făgăraș, în suprafață de 270 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 68, proprietate persoana fizica.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107301 Făgăraș, în suprafață de 286 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 69, proprietate persoana fizica.

17-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107302 Făgăraș, în suprafață de 274 mp, aferent construcției- casă Ci, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 70, proprietate persoane fizice.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107304 Făgăraș, în suprafață de 297 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras, str Trandafirilor nr 72, proprietate persoane fizice.
19-Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107305 Făgăraș, în suprafață de 298 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 73, proprietate persoane fizice.

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107306 Făgăraș, în suprafață de 306 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 74, proprietate persoana fizica.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107311 Făgăraș, în suprafață de 315 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 79, proprietate persoane fizice.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107319 Făgăraș, în suprafață de 283 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras nr 87, proprietate persoane fizice.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107329 Făgăraș, în suprafață de 262 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 97, proprietate persoane fizice.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107330 Făgăraș, în suprafață de 251 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 98, proprietate persoane fizice.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107331 Făgăraș, în suprafață de 247 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 99, proprietate persoana fizica.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107332 Făgăraș, în suprafață de 262 mp, aferent construcției casă- Ci, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 100, proprietate persoane fizice.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107333 Făgăraș, în suprafață de 256 mp, aferent construcției casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 101, proprietate persoana fizica.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107335 Făgăraș, în suprafață de 260 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 103, proprietate persoana fizica.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107336 Făgăraș, în suprafață de 256 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 104, proprietate persoana fizica.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107337 Făgăraș, în suprafață de 252 mp, aferent construcției- casă, situata in Fagaras str Trandafirilor nr 105, proprietate persoane fizice.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat” Făgăraș.
32.Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș.

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al Bibliotecii Municipale „Octavian Paler” Făgăraș aferent anului 2022 și aprobarea Programului de activitate al acesteia pe anul 2023.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Făgăraș.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2023.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 250 de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul U.A.T.Municipiul Făgăraș.

37. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al S.C.Nitroparc S.R.L.Făgăraș și aprobarea duratei mandatelor acestora.

38. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședința ( FEBRUARIE, MARTIE și APRILIE 2023).

39. Raport nr.115/12.01.2023, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.1362/13.01.2023, privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvențiilor acordate pentru anul 2022, în baza Legii nr.34/1998..

40. Raport nr.145/13.01.2023, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.2.302/19.01.2023 privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfășurată în semestrul II al anului 2022.
41. Diverse.

Detalii privind proiectele de pe Ordinea de zi AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *