Consilierii locali se întrunesc în ședință ordinară. Vezi proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară pentru data de 26 aprilie 2018, orele 18.30, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș. Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte de hotărâri.

  ORDINEA DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2018 la data de 31.03.2018.

 

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pe anul 2018.

 

4.Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș pentru anul 2018.

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului municipal pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș, a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, educație-sănătate și tineret în anul fiscal 2018, alocate pentru activități nonprofit de interes local.

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei – Fișe de proiect din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Făgăraș 2014-2020, aprobată prin HCL.nr.183/01.12.2013.

 

7.Proiect de hotărâre privind actualizarea poziției nr.1458 (Complex Hotelier Piață) din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Făgăraș atestat prin H.G.nr.972/2002 cu modificările și completările ulterioare.

 

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea ca oportună, a schimbării destinației în locuință de intervenție a imobilului apartament situat în Făgăraș, str.Negoiu, bl.3A, ap.19, et.4, județul Brașov, imobil ce face parte din domeniul privat al Municipiului Făgăraș.

 

9.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii, a unei părți în suprafață de 35 mp, din imobilul aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.6 – parter, pentru sediu asociații.

 

10.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii, a unei părți în suprafață de 44 mp, din imobilul aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.6 – parter, pentru sediu asociații.

 

11.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a 2 (două) terenuri în suprafață totală de 12 mp, 6 mp fiecare, din suprafața totală de 49.455 mp imobil teren înscris în C.F.nr.105295, proprietatea Statului Român și in Administrarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș situate in Făgăraș, pe scuarul B-dul Unirii, astfel: 1-Km 234+000 partea dreaptă și 2-Km 234+300 partea dreaptă, în vederea amplasării unor panouri publicitare.

 

12.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.22, ap.4, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

 

13.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.23, ap.27, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

 

14.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.A Turn, ap.79, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

 

15.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.1, Sc.C, ap.14, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

 

16.Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, blocurile A, B, C, si D.

 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în str.Câmpului, bl. A, B, C, D, E, F, G, H, I și J și aprobarea valorii nominale a chiriei lunare.

 

18.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin material veteranilor de război.

 

19.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexei nr.1 la HCL.nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE și ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2018.

 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația Română de Skandenberg „Braț de Fier„, în vederea susținerii financiare a sportivului făgărășan Ioan Cristian Pușcașu pentru a participa la Campionatul  European de Skandenberg care va avea loc în perioada 26 mai-04 iunie 2018 în Bulgaria, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 7000 lei.

 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Fundația Comunitară Țara Făgărașului, în vederea organizării și susținerii financiare în sumă de 20.000 lei a concursului de biciclete „Bikeathon Țara Făgărașului„, care va avea loc în data de 9 iunie 2018.

 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația Club de Dans Sportiv Imperial Făgăraș pentru desfășurarea evenimentului CUPA „CETATEA FĂGĂRAȘULUI” în data de 05 mai 2018, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 20.000 lei.

23.Proiect de hotărâre privind stabilirea unui alt sediu destinat încheierii căsătoriilor pe raza MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ în afară de sediul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor Făgăraș.

24.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (MAI 2018).

25.Informare nr.12.190/16.04.2018 privind demisia domnului Baki Iosif din funcția de administrator special la S.C.ECOTERM S.A.Făgăraș.

 

26.Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *