Bani de la Consiliul Județean pentru proiecte de cultură, sport, tineret și culte

Consiliul Județean Brașov a aprobat, în ședința ordinară de plen din 28 februarie, cele 6 programe de finanțări nerambursabile din bugetul propriu al Județului Brașov pe anul 2023, derulate de Direcția Management Proiecte.

Finanțările nerambursabile acoperă nevoile solicitanților cu activitate în următoarele domenii de interes:

 • Cultură:
 • Program de finanțare nerambursabilă pentru beneficiari de drept privat fără scop patrimonial – bugetul alocat este de 1.800.000 lei;
 • Program de finanțare nerambursabilă pentru beneficiari de drept public – bugetul alocat este de 450.000 lei;
 • Sport:
 • Program de finanțarea nerambursabilă a proiectelor sportive, Sportul de performanță – bugetul alocat este de 1.200.000 lei;
 • Program de finanțarea nerambursabilă a proiectelor sportive, Sportul pentru toți – bugetul alocat este de 300.000 lei;
 • Tineret:
 • Program de finanțarea nerambursabilă a proiectelor de tineret și pentru tineret – bugetul alocat este de 300.000 lei;
 • Susținerea cultelor: bugetul alocat este de 1.000.000 lei.

Programele de finanţare nerambursabilă vor fi lansate conform calendarului de mai jos, iar potenţialii beneficiari vor avea la dispoziţie o lună pentru a elabora şi depune proiecte conforme cerinţelor din Ghidurile solicitantului și anexele acestora.

Nr. crt. Program Perioadă depunere
    Debut sesiune Termen limită
1. Cultură public 03.03.2023 03.04.2023
2. Cultură privat 06.03.2023 05.04.2023
3. Sportul de Performanță 09.03.2023 10.04.2023
4. Sportul pentru Toți 13.03.2023 12.04.2023
5. Tineret 14.03.2023 13.04.2023
6. Culte 21.03.2023 20.04.2023

Anul acesta, ghidurile solicitantului aferente programelor de finanțare nerambursabilă ale Județului Brașov au suferit ajustări, impuse de modificările legislative survenite din ultima vreme. De asemenea, au fost majorate valorile finanțărilor nerambursabile acordate pe anumite programe de finanțare și au fost reduse cofinanțările la limita inferioară prevăzută de lege (10%).

 • Programele de finanțare adresate culturii

Astfel, modificările Ordonanței 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a proiectelor şi acţiunilor culturale, au condus la revizuirea substanțială a ghidurilor de finanțare adresate beneficiarilor de drept privat fără scop patrimonial și a beneficiarilor de drept public, cu precădere în privința priorităților de finanțare, a eligibilității beneficiarilor, a cheltuielilor eligibile și a modalităților de decont – aici o noutate fiind  taxa pe valoarea adăugată în cazul beneficiarilor plătitori de TVA. În cazul acestora, TVA este eligibilă doar din confinanțare proprie, nu și din finanțare nerambursabilă.

De asemenea, s-au stabilit noi plafoane maxime în cazul anumitor categorii de cheltuieli:

 • Cheltuielile cu personalul se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
 • Cheltuielile cu achiziţia de mijloace fixe se acoperă în limita unui procent de 25% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
 • Cheltuielile cu lucrări care nu necesită autorizaţie de construire se acoperă în limita unui procent de 10% din totalul finanţării nerambursabile acordate.
 • Cheltuielile indirecte se acoperă în limita unui procent de 5% din totalul finanţării nerambursabile acordate.

O altă noutate este legiferarea prin OG 51/1998 a includerii contribuției proprii în natură sub formă de activități de voluntariat, dacă este cazul. Cuantificarea acestora se face prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.

Axele de finanțare pentru beneficiarii de drept public fără scop patrimonial sunt:

✓ Proiecte cu buget peste 200.000 lei. Finanțarea nerambursabilă acordată este de cel mult 120.000 lei, adică aportul solicitantului la cheltuielile eligibile va fi în procent de minimum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Un solicitant poate contracta maximum 1 proiect.

✓ Proiecte cu buget de până la 200.000 lei. Finanțarea nerambursabilă acordată este de cel mult 60.000 lei. Aportul solicitantului la cheltuielile eligibile va fi în procent de minimum 10% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate. Un solicitant poate contracta maximum 2 proiecte.

Pentru solicitanții de drept public, se acordă finanțări pentru proiecte cu buget total de minimum 40.000 lei. Finanțarea nerambursabilă acordată este de maximum 30.000 lei și va reprezenta maximum 75% din valoarea eligibilă a proiectului. Un solicitant poate contracta maximum 1 proiect în cursul unui an calendaristic.

„Ghidurile de cultură au fost revizuite în special datorită modificărilor Ordonanței 51/1998, apărute în cursul anului 2022, dar conțin și modificări în ceea ce privește valoarea maximă a alocării financiare neramburabile ce se poate acorda pe un proiect. Vorbim de o majorare a AFN pe ambele axe de finanțare ale programului dedicat beneficiarilor de drept privat, cât și în cadrul programului adresat beneficiarilor de drept public. Majorarea a fost posibilă datorită creșterii bugetului alocat programelor culturale”, a declarat directorul executiv al Direcției Management Proiecte, doamna Imelda Tóásó.

 • Programele de finanțare adresate sportului

Modificări au survenit și în privința sumelor acordate de județul Brașov solicitanților pe programele adresate sportului de performanță – sporturi neoplimpice și sportul pentru toți.

Priorități de finanțare sporturi neolimpice

Prioritatea și obiectul / domeniul finanțabil: Nivel Suma maximă/ proiect – lei
P1. Organizarea de competiții oficiale internaționale internațional 60.000
P2. Organizarea de competiții oficiale naționale național 40.000
P3. Pregătire și participare la Campionate mondiale (locurile 1-18) internațional 50.000
P4. Pregătire și participare la Campionate europene (locurile 1-12) internațional 50.000
P5. Pregătire și participare la Campionate naționale (locurile 1-6) național 40.000

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect sportiv prin programul Sportul pentru toți este de 60.000 lei.

 • Programul de finanțare adresat tinerilor

În Programul de finanțare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Braşov a proiectelor de tineret și pentru tineret pe anul 2023, autoritatea publică a introdus o nouă axă de fiananțare: INOVARE ȘI EDUCAȚIE MULTIDISCIPLINARĂ, la care finanțarea nerambursabilă acordată este de cel mult 20.000 lei.

 

Priorităţile de finanţare:

 1. Educarea și încurajarea implicării tinerilor în activități complementare cu sistemele de educație formală și/sau cu piața forței de muncă;
 2. Dezvoltarea competențelor digitale și inovative a tinerilor prin activități multidisciplinare;
 3. Activități de cercetare aplicativă, de dezvoltare experimentală și transfer tehnologic;
 4. Vizite de studiu și de schimb de bune practici prin interacțiunea cu profesioniști și antreprenori;
 5. Organizarea sau participarea la concursuri naționale și internaționale de inovare;
 6. Acțiuni care să conducă la creșterea vizibilității și atractivității cercetării științifice în rândul sistemului de învățământ preuniversitar și universitar, dar și pentru mediul de afaceri din județul Brașov.

 

 • Sprijin financiar pentru unitățile de cult

Criteriile care stau la baza acordării sprijinului financiar:

 1. Valoarea necesară pentru finalizarea lucrărilor
 2. Continuitatea proiectului
 3. Starea clădirii

 

 1. Încadrarea obiectivului după valoarea de patrimoniu
 2. Situarea lăcașului de cult
 3. Destinația clădirii
 4. Categoria de importanță a lucrărilor
 5. Valoarea totală a sprijinului financiar primit de la Consiliul Județean în ultimii 5 ani.

„În ceea ce privește ghidul solicitantului pentru sprijin financiar acordat unităților de cult, anul trecut a fost modificat substanțial Ghidul de finanțare, urmărind departajarea solicitărilor de finanțare în functie de criteriile enunțate. Având în vedere faptul că am fost mulțumiți de rezultat, după încheierea sesiunii de finanțare, anul acesta a fost doar ușor modificată grila de evaluare a solicitărilor. Sperăm ca și anul acesta un număr cât mai mare de organizații și instituții cu activitate în domeniile finanțate de Județul Brașov să acceseze finanțări nerambursabile și să propună proiecte care să promoveze potențialul cultural, sportiv, social și de mediu al județului, adăugând plus de valoare comunităților și oamenilor”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, domnul Zoltan Szenner.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *