Consilierii locali sunt convocați în ședința ordinară a lunii octombrie

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş este convocat în şedinţă ordinară pentru miercuri,  31 OCTOMBRIE 2018, orele 18:00, în sala de şedinţe a Primăriei Făgăraș. Pe ordinea de zi sunt 20 de proiecte de hotărâre plus DIVERSE.

ORDINEA DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul III 2018 la data de 30.09.2018.2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018.

3.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Consiliului Local Făgăraş, în calitate de pârât, în Dosar nr.2532/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

4.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş, în calitate de pârât, în Dosar nr.2476/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

5.    Proiect de hotărâre privind desemnarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş, în calitate de pârât, în Dosar nr.2533/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

6.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş, în calitate de intimat, în Dosar nr.3353/226/2018 aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraş.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a spaţiului în suprafaţă de 30 mp, din imobilul aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, situat în Făgăraş, strada Republicii, nr.6, pentru sediu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din judeţul Braşov, în vederea desfăşurării activităţii.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţiile legii, a 5 (cinci) loturi de teren domeniul public al Municipiului Făgăraş, în suprafaţă de 18 mp, din suprafaţa totală de 3.628 mp, înscris în CF.nr. 106007 situat în Făgăraş, str.Titu Perţia, pentru construirea de garaje demontabile.

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.7.028/09.03.2009 în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr.465/2018.

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.12.764/02.12.1997 în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr.596/2018.

11.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren extravilan Calea Cohalmului, situat în teritoriul administrativ al Municipiului  Făgăraş, înscris în CF.nr.106042 Făgăraş, nr.top. 106042, în suprafaţă de 50.298 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

12.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş, a imobilului teren situat în Făgăraş, str. Gheorghe Doja tronson III, înscris în CF.nr.106055 Făgăraş, nr.top. 106055, în suprafaţă de 1.586 mp, ca fiind de uz şi interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri a imobilului “Strada Cetăţii”, situat în Făgăraş, în suprafaţă de 7.502 mp, în vederea întabulării definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Strada Crinului”, situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.178 mp, în vederea întabulării definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Aleea Livezii”, situat în Făgăraş, în suprafaţă de 1.220 mp, în vederea întabulării definitive în cartea funciară, ca fiind de uz şi interes public local.

16.    Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş, Cartierele 13 Decembrie şi 1 Decembrie 1918, numerotate de la 1 Ia 574, aferente blocurilor 1, 2, 2A, 3A, 4A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10,10A, 10B, 11, 12, 12A, 12B, 13A, 13, 13 BIS I, 13BIS II, 14, 15, 16A, 16B, 17, 17B, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 6A, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9B, 9C.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş.

18.    Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.l la H.C.L.nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE, de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraş, şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2018.

19.    Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Făgăraş la “ASOCIAŢIA PROTURISM Ţara Făgăraşului”.

20.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (NOIEMBRIE 2018).

21.    Diverse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.