Dosar stufos pentru ședința ordinară a lunii septembrie. Vezi ordinea de zi

Consilierii locali sunt convocați în ședința ordinară a lunii, în data de 27 septembrie, de la ora 18.00. Pe ordinea de zi sunt 48 de proiecte de hotărâre, plus dosarul de diverse.

ORDINEA DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2018.

 

2.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.nr.140/23.05.2018 și aprobarea Studiului de oportunitate și a Caietului de sarcini, în vederea delegării gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Făgăraș.

 

3.Proiect de hotărâre privind acordarea/neacordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren persoanelor prevăzute la art.3, alin.1, lit.b. și art.4, alin.1 din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea/neaprobarea eșalonării la plată a datoriilor S.C.Bunget Invest S.R.L.

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea/neaprobarea eșalonării la plată a datoriilor S.C.Toderavis S.R.L.

 

6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L.nr.49/16.02.2018 privind amplasamentele pentru punctele de colectare a deșeurilor municipale și asimilabile din zonele defavorizate din Municipiul Făgăraș.

 

7.Proiect de hotărâre privind scoaterea  la licitaţie a  locurilor  de parcare de reşedinţă  din Municipiul Făgăraş – Strada Doamna Stanca / B-dul. Unirii, blocurile: 1, 4, 4A, 5, 5B, 5C, 5D, 6, 7, 7A, 8; – Strada Teiului, blocurile: 29, 30, 31, 34, 44, 65, Strada Stejarului, blocurile: 32, 36, 37, 38, 42, Strada 1 Decembrie 1918, blocurile: 35, 40A, 40B, 41A, 45, 56, 57, 58, 68B, 68C, 69A, 69B; Cartier Tudor Vladimirescu, blocurile: 5, 12, 13, 14, 15, B, C.

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de prioritati în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, precum și aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți.

 

9.Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, blocurile A, B, C, D, E și F.

 

10.Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE și ARTISTICE, de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraș, și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2018.

 

11.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Țării Făgărașului ″Valer Literat″ Făgăraș.

 

12.Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2018-2019.

 

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

 

14.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Republicii, înscris în CF.nr.105560 Făgăraș, nr.top. 105560, în suprafață de 8.087 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

15.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Pălărierilor, înscris în CF.nr.105832 Făgăraș, nr.top. 105832, în suprafață de 6.604 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

16.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Stejarului, tronson I, înscris în CF.nr.105928 Făgăraș, nr.top. 105928, în suprafață de 3.488 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

17.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Școlii, înscris în CF.nr.106009 Făgăraș, nr.top. 106009, în suprafață de 5.335 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

18.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Stejarului, tronson II, înscris în CF.nr.105927 Făgăraș, nr.top. 105927, în suprafață de 3.238 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

19.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Teiului, înscris în CF.nr.105925 Făgăraș, nr.top. 105925, în suprafață de 12.302 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

20.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Sf.Constantin Brâncoveanu, înscris în CF.nr.105929 Făgăraș, nr.top. 105929, în suprafață de 6.993 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

21.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, trotuar tronson I, înscris în CF.nr.105933 Făgăraș, nr.top. 105933, în suprafață de 1.183 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

22.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, trotuar tronson II, înscris în CF.nr.105934 Făgăraș, nr.top. 105934, în suprafață de 1.141 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

23.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, Parc strada Republicii, înscris în CF.nr.105561 Făgăraș, nr.top. 105561, în suprafață de 4.998 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

24.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Dr.Titu Perția, înscris în CF.nr.105960 Făgăraș, nr.top. 105960, în suprafață de 12.143 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

25.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Tăbăcari, înscris în CF.nr.105524 Făgăraș, nr.top. 105524, în suprafață de 9.728 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

26.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Trandafirilor, înscris în CF.nr.105669 Făgăraș, nr.top. 105669, în suprafață de 11.873 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

27.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Podului, înscris în CF.nr.106057 Făgăraș, nr.top. 106057, în suprafață de 6.837 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

28.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Nicolae Bălcescu, înscris în CF.nr.105765 Făgăraș, nr.top. 105765, în suprafață de 1.505 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

29.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Prunului II, înscris în CF.nr.106041 Făgăraș, nr.top. 106041, în suprafață de 12.033 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

30.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Prunului I, înscris în CF.nr.106043 Făgăraș, nr.top. 106043, în suprafață de 714 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

31.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Oltului, tronson I, înscris în CF.nr.106008 Făgăraș, nr.top. 106008, în suprafață de 2.530 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

32.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Oltului, tronson II, înscris în CF.nr.106058 Făgăraș, nr.top. 106058, în suprafață de 5.721 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

33.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Narciselor, înscris în CF.nr.106059 Făgăraș, nr.top. 106059, în suprafață de 7.376 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

34.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Macului, înscris în CF.nr.105936 Făgăraș, nr.top. 105936, în suprafață de 1.389 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

35.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Nicolae Bălcescu, tronson II, înscris în CF.nr.105976 Făgăraș, nr.top. 105976, în suprafață de 8.741 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

36.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Șos.Combinatului, tronson I, înscris în CF.nr.105942 Făgăraș, nr.top. 105942, în suprafață de 2.214 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

37.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Șos.Combinatului, tronson II, înscris în CF.nr.105938 Făgăraș, nr.top. 105938, în suprafață de 515 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

38.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Șos.Combinatului, tronson I, înscris în CF.nr.105662 Făgăraș, nr.top. 105662, în suprafață de 24.519 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

39.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Șos.Combinatului, tronson 2, înscris în CF.nr.105661 Făgăraș, nr.top. 105661, în suprafață de 10.270 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

40.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Șos.Hurez, înscris în CF.nr.105702 Făgăraș, nr.top. 105702, în suprafață de 31.686 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

41.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Ana Ipătescu, înscris în CF.nr.105959 Făgăraș, nr.top. 105959, în suprafață de 2.130 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

42.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Aurel Vlaicu, înscris în CF.nr.106046 Făgăraș, nr.top. 106046, în suprafață de 6.000 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

43.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Cireșului, înscris în CF.nr.106048 Făgăraș, nr.top. 106048, în suprafață de 2.285 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

44.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Dobrogeanu Gherea, înscris în CF.nr.105958 Făgăraș, nr.top. 105958, în suprafață de 3.709 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

45.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Dumbravei, înscris în CF.nr.105956 Făgăraș, nr.top. 105956, în suprafață de 2.078 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

46.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Ghioceilor, înscris în CF.nr.105674 Făgăraș, nr.top. 105674, în suprafață de 3.081 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.

 

47.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.23, ap.8, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

 

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (OCTOMBRIE 2018).

 

49.Diverse.

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.