Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială Lisa, judetul Brașov anunță  publicarea  documentelor  tehnice  ale  cadastrului pentru  sectorul cu nr: 58  pe  o  perioadă  de 60  de  zile  calendaristice,  conform  art. 14  alin. (1)  și (2)  din  Legea  cadastrului  și  a  publicității  Imobiliare  nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:   03.06.2024

Data de sfârșit a afișării:     02.08..2024

Adresa locului afișării publice: la  sediul Primăriei comunei Lisa , situat în comuna Lisa , strada Principală nr.194, judetul Brașov, precum și pe pagina de internet http://www.primaria-lisa.ro

Cererile  de  rectificare  ale  documentelor  tehnice  vor  putea  fi  depuse  la  sediul Primăriei comunei Lisa .

Informații  privind  Programul  național  de  cadastru  și  carte  funciară  2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa: www.ancpi.ro/pnccf/

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *