Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii august

Consilierii locali au fost convocați în şedinţă ordinară pentru data de miercuri, 31 AUGUST 2022, orele 18:00.

PROIECTUL ORDINII DE ZI a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de miercuri, 31 AUGUST 2022, orele 18:00

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Făgăraş din data de 28 IULIE 2022 ( ordinară).

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Făgăraş din data de 9 AUGUST 2022 ( extraordinară-nestatutară).

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2022.

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea preţului local al energiei termice în sistem centralizat, furnizată de S.P.A.E.T. Făgăraş, aprobarea preţului local pentru utilizatorii casnici (populaţie) şi noncasnici din Municipiul Făgăraş, precum şi aprobarea acoperirii financiare din bugetul local a diferenţei dintre preţul local al energiei termice şi preţul local pentru populaţie.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condiţiile legii, a unui spaţiu construcţie cu destinaţia de sediu partid politic, în suprafaţă de 86,60 mp, din suprafaţa construită desfăşurată de 1280 mp, din imobilul situat în Municipiul Făgăraş, str.Republicii, nr.6 – etaj aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, înscrisă în CF.nr.105316 Făgăraş, către Partidul Naţional Liberal – Filiala Braşov.

6.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.34/06.06.2022 pentru imobilul teren intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Negoiu, nr.147, în suprafaţă de 3.304 mp, edificat cu construcţie proprietatea privată persoane fizice şi persoane juridice, aprobat la vânzare.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Negoiu, nr.147, edificat cu construcţie Ci, înscris în CF.nr.106903 Făgăraş, în suprafaţă de 724 mp.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Negoiu, nr.149, edificat cu 1 construcţie proprietatea S.C. ROLI COM S.R.L., înscris în CF.nr.106798 Făgăraş, în suprafaţă de 636 mp, în vederea rezolvării situaţiei juridice, imobile ce reprezintă terenuri situate sub construcţiile amintite (construcţii industriale şi edilitare) – proprietate privată persoană juridică.

9.    Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilelor teren cu categoriile de folosinţă „drum” DR 1206/12 cu suprafaţa de 752 mp şi „canal”, CC1206/4, cu suprafaţa de 803 mp, extravilan, cuprinse la poziţia 24 şi 25 din tabelul parcelar, anexă parte integrantă din documentaţia de plan parcelar, pe numele Municipiului Făgăraş – domeniu public, ca fiind de uz şi interes public local, precum şi completarea Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

10.     Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulaţie, cu referire la interzicerea circulaţiei rutiere pe strada Republicii, între str.Constantin Popp şi str.Libertăţii şi pe str.Mihai Viteazu (zona dintre Cetate şi Catedrală) – ZONE PIETONALE şi restricţionarea circulaţiei rutiere prin – SENS UNIC – pe str.Codru Drăguşanu şi str.Pălărierilor până la intersecţia cu str.Lacului cu sensul de deplasare dinspre str.Constantin Popp spre str.Lacului.

11.     Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Făgăraş din Asociaţia Păstrăvarii Făgăraşului – FLAG (Grup de Acţiune pentru Pescuit).

12.      Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Municipiul Făgăraş şi Asociaţia Romilor din Făgăraş, pentru cofinanţarea proiectului „MENTOR ME! STOP ATITUDINILOR RASISTE!”

13.   Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 306 din data de 22 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii învăţământului (Comisia CEAC) de la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş.

14.     Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Făgăraş şi a unui membru supleant al reprezentantului Consiliului Local pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiilor de directori/directori adjuncţi, sesiunea iunie – octombrie 2022, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş.

15.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( SEPTEMBRIE 2022).

16.    Raport de activitate pentru anul 2021, înregistrat la Primăria Făgăraş sub nr.45.901/01.08.2022, al domnului GAVRILĂ DAN-DIONISIE. (consilier local P.N.L.).

17.    Diverse.

Detalii despre fiecare proiect AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.