Consilierii locali, convocați în ședință ordinară

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară  joi, 30 MAI 2019, de la orele 18:00. 

ORDINEA DE ZI: 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.PIEȚE TÂRGURI și OBOARE Făgăraș S.R.L.pentru anul 2019.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș pentru anul 2019.

4.Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii valabilității eșalonării la plata datoriilor de către S.C.Bunget Invest S.R.L.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de beneficiar în cadrul P.O.C.A. 2014-2020 Apel: P.O.C.A./350/2/ Introducerea de sisteme și standarde comune în administratia publica locala CP10/2018, inclusive aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Administrație publică împreună cu cetățenii” – SMIS 126332.

6.Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în Dosar nr.1812/62/2014, aflat pe rolul Tribunalului Brașov în care Municipiul Făgăraș are calitatea de pârât în contradictoriu cu dl.DIJMĂRESCU SEBASTIAN și d-na DIJMĂRESCU ADINA – Obiectul dosarului fiind acțiune în constatare.

7.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL.nr.115/2019, privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș, în calitate de reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018, aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

8.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere nr.17.880/26.06.2018, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Hotărârii Judecătorești Dosar nr.1716/226/2019, privind înscrierea Asociației Pensionarilor “Unirea” din Țara Făgărașului.

9.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Clubul Columbofil din cadrul Asociației Județene Columbofil Brașov, a unui spațiu în suprafață de 30 mp, din suprafața totală de 1705 mp, înscrisă în CF.nr.100626 – imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, situat în str.Șoseaua Combinatului, nr.A1 – Tribuna mare Punct termic pentru sediu asociație. 

10.Proiect de hotărâre privind criteriile de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin A.N.L. în Municipiul Făgăraș, precum și  formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe și actele justificative pentru probarea îndeplinirii criteriilor cadru de acces și de ierarhizare prin punctaj.

11.Proiect de hotărâre privind concesionarea în temeiul HG.nr.884/2004 a unui spațiu cu destinație cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraș, str.Negoiu, Bl.6, Sc.D, ap.1. (nr.inreg.proiect 45.154/21.05.2019).

12.Proiect de hotărâre privind concesionarea în temeiul HG.nr.884/2004 a unui spațiu cu destinație cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraș, str.Negoiu, Bl.6, Sc.D, ap.1. (nr.inreg.proiect 45.153/21.05.2019).

13.Proiect de hotărâre privind concesionarea în temeiul HG.nr.884/2004 a unui spațiu cu destinație cabinet medical medicina de familie situat în Făgăraș, str.Tăbăcari, Bl.8, Sc.A, Ap.2.

14.Proiect de hotărâre privind însușirea dreptului de proprietate asupra imobilului teren situat în Făgăraș, Șos. Combinatului, înscris în CF nr. 100854 Făgăraș, în suprafață de 2.051 mp, având destinație de ”drum” conform Planului Urbanistic Zonal- ansamblu rezidențial în Șos. Combinatului, trecerea din domeniul privat în domeniul public a imobilului menționat, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară pe numele Municipiului Făgăraș – domeniu public precum și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – cort pentru nunți și anexe, situat în Făgăraș, zona de nord a imobilelor din strada Doamna Stanca 134 – 164.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condițiile legii, către Asociația Foștilor Deținuți Politici Brașov, Subfiliala Făgăraș, a unui spațiu în suprafață de 17,90 mp, din suprafața totală de 71,57 mp, înscrisă în CF.nr.106315 – C2 – U8 – imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș, situat în str.Republicii,nr.18 – pentru sediu birou.

 

17.Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului “Strada Miron Costin“, imobil situat în Făgăraș, în suptafață de 2.554 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului “Strada Miron Costin” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiulu Făgăraș.

 

18.Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului “ Strada Aron Pumnu“,situat în Făgăraș, în suptafață de 743 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului”StradaAron Pumnu“, și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiulu Făgăraș.

 

19.Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului “ Strada Cerbului“,situat în Făgăraș, în suptafață de 1.450 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului”StradaCerbului“, precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiulu Făgăraș.

 

20.Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului “ Strada Câmpului Vechi“,situat în Făgăraș, în suptafață de 7.168 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului”Strada Câmpului Vechi“, precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiulu Făgăraș.

 

21.Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului “ Strada George Coșbuc – tronson I“,situat în Făgăraș, în suptafață de 2.462 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului”Strada George Coșbuc – tronson I“, și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiulu Făgăraș.

 

22.Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului “ Strada George Coșbuc – tronson II“,situat în Făgăraș, în suptafață de 902 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului”Strada George Coșbuc – tronson II“, și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiulu Făgăraș.

 

23.Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului “ Strada Dr.Ioan Șenchea – tronson II“,situat în Făgăraș, în suptafață de 1.418 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului”Strada Dr.Ioan Șenchea – tronson II“, și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiulu Făgăraș.

 

24.Proiect de hotărâre privind realizarea Transportului Public Local în Municipiul Făgăraș prin autobuze urbane achiziționate de către Municipiul Făgăraș și revocarea HCL.nr.87/2019.

 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația Părinților – Radu Negru, în vederea susținerii financiare în sumă de 4.700 lei a deplasării în scop educațional și cu scopul implementării unui proiect pilot privind integrarea în învățământul de masă a elevilor reveniti în țară din străinătate, a delegației de cadre didactice și elevi la Instituto Comprensive Corrado Melone“, Ladispoli, Italia.

 

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2019 a  Fundaţiei “ Hospice Casa  Speranţei” în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative  medicale, sociale, psiho – emoționale pentru persoane cu handicap şi persoane vârstnice cu boli incurabile.

 

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a statului de funcții și nivelul salarial ale Serviciului de Transport Local al Municipiului Făgăraș.

 

  1. 28. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de consilier clasa I grad Debutant, în consilier clasa I grad asistent.

 

29.Proiect de hotărâre privind oportunitatea asocierii în participațiune a Municipiului Făgăraș pe de-o parte și ASOCIAȚIA ICAR MUSIC 2018 pe de altă parte, în vederea promovării reciproce și a organizării Evenimentului “Summer Fest Făgăraș, în perioada 14-16 iunie 2019, între orele 17-22 în Făgăraș.

 

30.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (IUNIE 2019).

 

31.Diverse.

 

 

 

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează Secretarul Municipiului Făgăraş care va proceda la aducerea ei la cunostinţă publică şi va transmite consilierilor, proiectele înscrise pe ordinea de zi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.