Consilierii locali se întâlnesc în ședința ordinară a lunii martie

Consilierii locali se vor întâlni joi, 29 martie, de la ora 19.30, în ședința de consiliu ordinară. Pe ordinea de zi sunt 20 de hotărâre, la care se adaugă diversele.

ORDINEA DE ZI:

1.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraş pe anul 2018.

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.Pieţe Târguri şi Oboare S.R.L.Făgăraş pentru anul 2018.

3.    Proiect de hotărâre privind majorarea salariilor de bază pentru funcţiile contractuale din cadrul Creşei de Copii „Mămăruţa” şi Biroului de Asistenţă Medicală Şcolară şi Comunitară care fac parte din Serviciul Public de Asistenţă Socială Făgăraş.

4.    Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea şi formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de stimulente financiare lunare destinate personalului medical şi de specialitate care doresc să îşi desfăşoare activitatea în cadrul Spitalului Municipal „Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş.

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Municipiului Făgăraş pentru anul 2018.

6.    Proiect de hotărâre privind completarea lotului de sportivi din cadrul secţiei de handbal masculin al C.S.M.Făgăraş – liga naţională pentru anul competiţional 2017-2018, precum şi pentru anul competiţional 2018-2019 al C.S.M.Făgăraş.

7.    Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.l Decembrie 1918, bl. 12E, ap.5, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii în condiţiile legii, a unui spaţiu în suprafaţă de 42 mp din imobilul aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, situat în Făgăraş, str.Republicii, nr.6, pentru sediu Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa” – Filiala Făgăraş.

9.    Proiect de hotărâre privind actualizarea de date imobil pentru imobilele terenuri, cu date referitoare la categoria de folosinţă „drum”, situate în Făgăraş: str.Chimistului, imobil înscris în CF.nr.105896 Făgăraş şi str.Eprubetei – tronson I şi tronson II, înscrise în CF.nr.105900 Făgăraş, respectiv CF.nr. 105899 Făgăraş.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinaţiei şi a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a se recolta în anul 2018 din fondul forestier proprietate publică U.A.T. Făgăraş, aprobarea Regulamentului de acordare a masei lemnoase, precum şi a preţului de vânzare către populaţie a lemnului de foc destinat încălzirii locuinţei şi pentru lemn rotund şi despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm.

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării şi lichidării Asociaţiei „Codrii Făgăraşului” CUI 16930190, numirea lichidatorului acestei asociaţii şi aprobarea transferului patrimoniului Asociaţiei „Codrii Făgăraşului” la Regia Publică Locală Ocolul Silvic Pădurile Făgăraşului R.A. CUI 22225284.

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Art.2 al HCL.nr.247/2017 privind înfiinţarea comisiei de verificare şi control a activităţii serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Făgăraş.

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Art.3 al HCL.nr.262/2017 „Regulament privind organizarea şi executarea serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Făgăraş”.

14.    Proiect de hotărâre privind reglementarea parcării şi circulaţiei autovehiculelor pe străzile cu sens unic: str.Trandafirilor, str.Stejarului, str.Iazul Morii, str.Dr.Ioan Şenchea, str.Târgului, str.Morii, str.l Decembrie 1918, str.Câmpului Vechi din Municipiul Făgăraş.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii şi a listei de priorităţi.

16.    Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea anexei nr.l la HCL.nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2018.

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Club Sportiv „NOSTRESS”, în vederea desfăşurării evenimentului sportiv de ciclism „Turul Ciclist al Rezistenţei Anticomuniste din Ţara Făgăraşului 2018” şi a acordului de parteneriat.

18.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL.nr.36/2018 privind transmiterea fără plată şi cu titlu gratuit în proprietatea Detaşamentului de Pompieri Făgăraş şi Asociaţiei de Pompieri „Ţara Bârsei”, a unor bunuri materiale specifice intervenţiei în situaţii de urgenţă.

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Făgăraş la Reţeaua Naţională CIVINET ROMÂNIA.

20.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă.(APRILIE 2018).

21.    Diverse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *