Anunț începere proiect pentru modernizarea drumului de sub munte

Proiectul ”Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P – format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ105C km 6+300-3+800, DJ 105P km 0+000-3+800” Cod SMIS 111124, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020  este implementat de către PARTENERIATUL dintre UAT Judeţul Braşov – în calitate de lider de parteneriat, UAT Comuna Lisa, UAT Comuna Ucea, UAT Comuna Drăguş, UAT Comuna Sâmbăta de Sus, UAT Comuna Şinca, UAT Recea, UAT Oraşul Victoria, UAT Comuna Hârseni, UAT Comuna Viştea.
Programul Operaţional Regional 2014-2020 este implementat la nivel naţional de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, Organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.
Valoarea totală a proiectului este de 146.864.245,94 lei din care 122.749.323,91 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din FEDR. Perioada de implementare a Proiectului este de 74 de luni, respectiv între data de 01.08.2015 şi 30.09.2021 conform contractului de finanţare nr. 580/12.10.2017.
Contractul de finanţare nr. 580/12.10.2017 a fost semnat de către doamna Rovana Plumb din partea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, domnul Simion Creţu – din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru şi  domnul Adrian-Ioan Veştea din partea Consiliului Judeţean Braşov.
Obiectivul general al proiectului:
Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane din judeţul Braşov situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumului interjudeţean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P format din DJ104A km 0+000-45+000, DJ 105C km 6+300-3+800, DJ 105P 0+000-3+800.
Modernizarea drumului conduce la îmbunătăţirea parametrilor relevanţi – creşterea vitezei, siguranţei rutiere, portanţei, etc., a reţelei de drumuri judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă cu reţeaua TEN-T şi la asigurarea unei dezvoltări durabile a judeţului Braşov şi îndeplinirea obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov 2013-2020-2030.
Realizarea acestui obiectiv conduce la asigurarea unei dezvoltări durabile a judeţului Braşov şi îndeplinirea obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare durabilă a Judeţului Braşov 2013-2020-2030.
Obiective specifice:
Modernizarea a 49,039 km drum judeţean, din care 45,525 km – DJ 104A, 2,173 km – DJ 105C şi 1,341 km – DJ 105P, respectiv modernizarea structurii rutiere: suprafaţă sistem rutier nou 214.807,00 mp; suprafaţă sistem ranforsat 104.793,00 mp, realizarea de podeţe transversale, podeţe drumuri laterale, podeţe accese şi poduri.
Drumul traversează următoarele localitaţi: Şinca Veche, Şercăiţa, Bucium, Mărgineni, Sebeş, Recea, Gura Văii, Lisa, Sâmbăta de Sus, Drăguş, Viştea de Sus, Victoria şi Ucea de Sus, asigurând conectivitatea directă cu oraşul Victoria şi conectivitate indirectă prin drumurile judeţene DJ 104B Făgăraş – Hârseni – DJ 104A şi DJ 104C Făgăraş – Recea cu Municipiul Făgăraş, inclusiv gara CFR Făgăraş.

One thought on “Anunț începere proiect pentru modernizarea drumului de sub munte

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *