Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor și acțiunilor culturale, pentru anul 2018

În acest an, pentru finanțarea proiectelor culturale este prevăzută suma de 1.000.000 de lei în bugetul propriu al județului Brașov. Există două axe de finanțare, structurate astfel:

– Proiecte cu un buget de peste 200.000 de lei, pentru care finanțarea nerambursabilă asigurată de CJ Brașov va fi de maximum 100.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum un proiect. Pentru această axă de finanțare, totalul sumelor alocate din bugetul județean este de 400.000 de lei.

– Proiecte cu un buget de până la 200.000 de lei, pentru care finanțarea nerambursabilă acordată este de maximum 50.000 de lei. Contribuția solicitantului la cheltuielile eligibile va fi de minimum 20% din valoarea finanțării nerambursabile solicitate. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte. Pentru această axă de finanțare sunt prevăzute în bugetul județean 600.000 de lei.

În acest an, între criteriile de eligibilitate se regăsește și „relevanța proiectului pentru aniversarea Centenarului Marii Uniri de la 1918”, pentru care se acordă până la 10 puncte din totalul de 100.

Aplicanții pot fi persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, care desfășoară activități culturale, ei având posibilitatea să acceseze maximum două proiecte.

Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive – sporturi olimpice, pentru anul 2018

Acest program va avea în 2018 două componente: sporturi olimpice și paralimpice.

Pentru finanțarea proiectelor destinate sporturilor olimpice și paralimpice a fost aprobată în bugetul județului suma totală de 1.000.000 de lei, defalcată astfel: 960.000 de lei pentru sporturi olimpice și 40.000 de lei pentru sporturi paralimpice.

Vor fi finanțate următoarele tipuri de proiecte:

  1. Organizare de competiții oficiale

Organizarea de competiții oficiale internaționale pentru seniori și juniori. Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect este de 120.000 de lei, respectiv 100.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte.

Organizarea de competiții oficiale naționale pentru seniori. Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect este de 60.000 de lei. Un solicitant poate contracta maximum două proiecte.

Un solicitant poate aplica atât pentru organizarea de competiții internaționale, cât și pentru competiții naționale, dar va putea contracta, cumulat, maximum două proiecte.

2.Pregătire și participare la competiții

Pregătire și participare la competiții oficiale internaționale (individual și echipe). Suma maximă nerambursabilă acordată pentru un proiect este de 60.000 de lei, un solictant având posibilitatea să contracteze un sigur proiect.

Pregătire și participare la competiții oficiale naționale (echipe și individual), pe eșaloane valorice. Pentru primul eșalon la echipe, respectiv pentru locurile 1-6 la individual un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 60.000 de lei. Pentru eșalonul secund la echipe, respectiv pentru locurile 7-10 la individual un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 50.000 de lei. Pentru eșaloanele inferioare la echipe, respectiv pentru locurile 11-20 la individual, un solicitant va primi o finanțare nerambursabilă de până la 40.000 de lei.

Potrivit ghidului de finanțare, un solicitant are dreptul să acceseze maximum trei proiecte de pregătire și participare, însă pe discipline sportive distincte.

Primele proiecte contractate vor fi cele destinate organizării competițiilor, celelalte urmând să fie declarate eligibile în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

În ceea ce privește sporturile paralimpice, ghidul permite finanțarea organizării de competiții oficiale naționale sau internaționale, suma maximă acordată din bugetul județean fiind de 40.000 de lei.

Beneficiarii proiectelor destinate sporturilor olimpice și paralimpice sunt entități sportive afiliate la federațiile naționale de profil, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Național Paralimpic Român.

Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor sportive – Sportul pentru toți, pentru anul 2018

În vederea finanțării proiectelor destinate sportului pentru toți, a fost aprobată în bugetul județean suma totală de 300.000 de lei. Valoarea maximă a finanțării nerambursabile acordate unui proiect care vizează o competiție internațională este de 60.000 de lei, iar unei competiții naționale i se acordă o finanțare de până la 30.000 de lei. Poate solicita finanțare orice organizație neguvernamentală de drept privat care organizează manifestări din domeniul sporturilor neolimpice și al sportului pentru toți.

 

De luni, 26 februarie 2018, ghidurile de finanțare a proiectelor culturale și a celor sportive vor fi publicate pe site-ul Consiliului Județean Brașov www.judbrasov.ro urmând ca vineri, 2 martie 2018, să fie organizate discuții pe marginea acestora cu instituțiile și organizațiile interesate.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *