„Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar” în Municipiul Făgăraș, județul Brașov 

Cav1

„Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar” în Municipiul Făgăraș, județul Brașov

Municipiul Făgăraș a demarat proiectul cu titlul „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul Tranziția verde, Componenta C3- Managementul deșeurilor, Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat la deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.a.- Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar.

Denumirea beneficiarului: Municipiul Făgăraș

Titlul proiectului: „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar” în Municipiul Făgăraș, județul Brașov

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de colectare separată a deșeurilor, controlul și monitorizarea parametrilor de calitate a mediului prin „Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar” în Municipiul Făgăraș, str. Negoiu, nr.147, județul Brașov.

Obiectivul general al proiectului: accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România, cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare şi valorificare, în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economie circulară.

Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile a proiectului ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar” este de 3.380.913,04 lei fără TVA, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 727.873,48 lei.

Codul proiectului: C3I1A0122000080

Data începerii și data finalizării proiectului: 07.02.2023 – 30.09.2024

Date de contact: Municipiul Făgăraș, str. Republicii nr.3, tel:0368402949, fax: 0368402805, e-mail: secretariat@primaria-fagaras.ro

Cav2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *