APEL DE SELECȚIE – Sprijin pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL MVS

APEL DE SELECŢIE – MASURA M9/3A „Sprijin pentru valorificarea produselor si sprijinirea asocierii si cooperarii in teritoriul GAL MVS“

 Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M9/3A) – 03/2024 – 19.04.2024

Data lansării apelului de selecţie: 20 MARTIE 2024

Beneficiari eligibili:

Solicitanţii eligibili sunt PARTENERIATELE constituite în baza unui ACORD DE COOPERARE din cel puţin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol.

  • Fermieri (persoane fizice și / sau entități cu formă de organizare juridică);
  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;
  • Consilii locale-prin uat-uri
  • Unități școlare (inclusiv universitățile de profil), unitățile sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Fondul nerambursabil total disponibil, alocat pe sesiune: 60.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă/proiect: 20.000 Euro pentru un proiect

Intensitatea sprijinului:

Pentru costurile de funcționare a cooperării intensitatea sprijinului este de 100%, dar nu vor depăși 20% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus.

Pentru costurile directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, inclusiv costuri de promovare, intensitatea sprijinului este de 100%.

Pentru Cheltuieli de marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului, creare/achiziționare marcă înregistrată, cheltuieli pentru protejarea mărcii înregistrate vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii 4.2 PNDR (70%).

Investiții în construcții aferente activitatii de producție, procesare și/comercializare (modernizare, constructie), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect; acestea vor respecta intensitatea maximă aferentă submăsurii/submăsurilor PNDR din care fac parte operațiunile.

Parteneriatele pot beneficia de majorarea intensității sprijinului public pentru investiții/ acțiuni/operațiuni eligibile prin alte submăsuri PNDR, cu respectarea Anexei II la Regulamentul UE 1305/2013.

Toate costurile sunt acoperite de această măsură ca o valoare globală.

Dacă proiectele de parteneriat intră în sfera de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat (în afara  sectorului agricol) sprijinul va fi acordat în conformitate cu Regulamentul privind ajutoarele de minimis nr. 1407/2013 și nu va depăși 200.000 de euro/beneficiar timp de trei ani fiscali.

Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot depune proiectele:

Proiectele se vor depune până la data de 19 APRILIE 2024 la punctul de lucru al Asociaţiei GAL-MVS din localitatea Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural – la etaj), de luni până vineri, în afara zilelor libere legale, în intervalul orar 9.00 – 12.00.

Atenţie!!!

        Termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

Atenție! Pentru proiectele care se supun ajutorului de minimis, contractarea se va efectua până la data de 30.06.2024.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-ul www.galmvs.ro, la secțiunea Măsuri/Măsura M9/3A și Sesiuni proiecte/Anunț sesiuni active.

Date de contact:

Asociaţia GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei, Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural), jud.Braşov, tel.: 0268 286 701 sau e-mail: galmvs@galmvs.ro.

La punctul de lucru GAL-MVS din localiatea Drăguş, nr. 477, este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente lansării Măsurii M9/3A sesiunea a treia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *