Medicii de familie și angajații ambulatoriilor de specialitate din Brașov plănuiesc proteste

Organizațiile reprezentative ale medicilor de familie și ale celor din ambulatoriile de specialitate din județul Brașov (AMFBV, PMFBV, CMRBV) semnalează gravele probleme din asistența medicală primară și ambulatoriile de specialitate determinate de propunerile din ordinul pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1857/441/2023.

Principalele schimbări propuse de autorități sunt următoarele:

  • Valorile punctelor propuse pentru medicina de familie de 7,7 RON plata per capita și 6.2 RON pentru plata per servicii reprezintă o scădere cu 35% respectiv 22% a valorilor angajate până în prezent.
  • Procentul alocat asistentei medicale primare din bugetul sănătății propus prin proiectul de buget este de 5,9%, departe de procentele decente pentru dezvoltarea asistentei primare (minim 10%)
  • Valorile punctelor pentru ambulatoriile de specialitate de 3,3 RON reprezintă o scădere cu 27% față de cele angajate până în prezent.

Aceste modificări se produc în contextul în care bugetul sănătății este în creștere cu 15%, deci nu poate fi invocată austeritatea și fără a fi oferită nici o explicație față de necesitatea sau oportunitatea lor. Scăderile finanțării din asistența primară și din ambulatoriile de specialitate sunt dublate de creșterea fiscalității, aceștia cotizând din 2024 cu cele mai mari sume din sistemul de sănătate, tocmai la Fondul Național de Asigurări de Sănătate, spun medicii de familie.

Aceștia cred că subfinanțarea va afecta grav accesul pacienților servicii, iar creșterea calității și investițiile vor fi blocate. Centrarea în continuare în mod preponderent pe serviciile spitalicești nu va aduce o îmbunătățire a sănătății populației, ci mai degrabă adâncirea crizei existente.

Reprezentanții celor două segmente de asistență medicală consideră inacceptabilă o asemenea propunere de finanțare și solicită revenirea la valorile punctelor contractate până în prezent. Aceștia se vor întâlni în data de 16.01.2024, la sediul Colegiului Medicilor din Brașov, pentru a stabili un plan de acțiuni de protest.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *