ANUNT LICITATIE PUBLICA

1.Informatii generale privind autoritatea contractanta:

COMUNA SÂMBĂTA DE SUS, cu sediul în Sâmbăta de Sus, str Lisei nr.150, telefon 0268246901, email: primariasambata@yahoo.com , cod fiscal 15578950

  1. Informatii generale privind obiectul procedurii de licitatie publică:

Vânzarea  a 18  terenuri intravilane ce apartin domeniului privat  al Comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov, conform caietului de sarcini , H.C.L. Comuna Sâmbăta de Sus nr.88/20.06.2023 și  O.U.G. 57/03.07.2019, identificate astfel:

13 terenuri situate în Stațiunea Climaterică Sâmbăta, FN:

– teren in suprafață de 742 mp înscris în CF 103840, nr cad 103840

– teren in suprafață de 577 mp înscris în CF 103841, nr cad 103841

– teren in suprafață de 247 mp înscris în CF 100869, nr cad 100869

– teren in suprafață de 503 mp înscris în CF 103608, nr cad 103608

– teren in suprafață de 200 mp înscris în CF 100873, nr cad 103873

– teren in suprafață de 248 mp înscris în CF 100826, nr cad 103826

– teren in suprafață de 125 mp înscris în CF 101779, nr cad 101779

– teren in suprafață de 186 mp înscris în CF 103607, nr cad 103607

– teren in suprafață de 260 mp înscris în CF 103898, nr cad 103898

– teren in suprafață de 538 mp înscris în CF 103899, nr cad 103899

– teren in suprafață de 135 mp înscris în CF 100827, nr cad 100827

– teren in suprafață de 315 mp înscris în CF 100828, nr cad 100828

– teren in suprafață de 240 mp înscris în CF 100829, nr cad 100829

5 terenuri situate în localitatea Sâmbăta de Sus FN:

– teren in suprafață de 626 mp înscris în CF 103907, nr cad 103907

– teren in suprafață de 226 mp înscris în CF 103908, nr cad 103908

– teren in suprafață de 525 mp înscris în CF 103910, nr cad 103910

– teren in suprafață de 950 mp înscris în CF 103589, nr cad 103589

– teren in suprafață de 1000 mp înscris în CF 103901, nr cad 103901

3.Informatiile privind documentatia de atribuire

Persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire la cerere, de la Secretariatul Primariei Sâmbăta  de Sus, dupa achitarea taxei de 100 lei., se achita la casieria Primariei comunei Sâmbăta de Sus

Data-limita pentru solicitarea clarificarilor:  09/08/2023, ora 14:00.

 

4.Informatii privind ofertele:

4.1 Data-limita de depunere a ofertelor:

21/08/2023, ora 16:00.

4.2Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primaria Comunei Sâmbăta de            Sus,Compartiment Secretariat, strada Lisei nr.150, judetul Brasov, cod postal 507266.

4.3 Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta:1 exemplar, in doua plicuri sigilate – unul exterior si unul interior.

  1. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor:

22/08/2023, Ora 11:00. Sala de Sedinte a Primariei comunei Sâmbăta  de Sus, strada Lisei nr.150, judetul Brasov.

 

6 Denumirea, adresa, numarul de telefon si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute:

Tribunalul Brasov, Bdul 15 Noiembrie nr.45 nr.tel. 0254770922, email: 68419615 , trbrasov@just.ro.

 

  1. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii : 27.07.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *