Ședință de consiliu local, la Casa de Cultură. Pe Ordinea de Zi, proiectul privind ocolitoarea orașului

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară în data de joi, 20 aprilie, de la ora 18.00, la Casa Municipală de Cultură. Pe Ordinea de Zi se află proiect de hotărâre privind prima înscriere pe numele Municipiului Făgăraş-domeniu public a 5 imobile afectate de Varianta de Ocolire a Municipiului Făgăraş şi atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş, proiect respins deja de două ori de consilierii care fac opoziție primarului.

„PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(i), art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136, alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) şi lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară, cu prezenta fizică, pentru data de joi, 20 APRILIE 2023, orele 18:00, în incinta Casei Municipale de Cultură (Sala Mare), cu următoarea ordine de zi prevăzută în Anexa la prezenta Dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş – Compartiment Juridic – d-na Petronela Jurcovan, fiind şi afişate pe site-ul primăriei, potrivit opţiunii consilierilor locali- www.primaria-fauaras.ro. secţiunea Proiecte de hotărâri.
Art. 3. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 4. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art.5. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Primarului Muncipiului Făgăraş, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic – d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Tehnologia informaţiei, informare cetăţeni, registratură, monitorizare coordonare unităţi de învăţământ, arhivă, în vederea aducerii la cunoştinţă locuitorilor Municipiului Făgăraş, prin afişare la sediul instituţiei şi pentru afişare pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale.

Anexă la Dispoziţia nr.968/2023

ORDINEA DE ZI a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de joi, 20 APRILIE 2023, orele 18:00

1. Proiect de hotărâre privind prima înscriere pe numele Municipiului Făgăraş-domeniu public a 5 imobile afectate de Varianta de Ocolire a Municipiului Făgăraş şi atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş.

2.Diverse“

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.