Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii decembrie

Consilierii locali ai Municipiului Făgăraș au fost convocați în ședința ordinară a lunii decembrie, pentru data de marți, 22 decembrie, de la ora 10.00.

PROIECTUL ORDINII DE ZI a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de MARŢI, 22 DECEMBRIE 2020, orele 10,00

The specified slider is trashed.

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 NOIEMBRIE 2020 (ORDINARA).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 14 DECEMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ-DE ÎNDATĂ).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

3.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului DARAU AMBROZIE IRINEU, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de S.C. Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L.în anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş, aprobat prin HCL.nr.4/2019.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

6.    Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului local al energiei termice în sistem centralizat furnizată de SPAET Făgăraş, aprobarea preţului local pentru utilizatorii casnici (populaţie) şi noncasnici din municipiul Făgăraş , precum şi aprobarea acoperirii financiare din bugetul local a diferenţei dintre preţul local al energiei termice şi preţul local pentru populaţie
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziţie a „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Sibiu şi Braşov, în perioada 2014- 2020”, a terenurilor necesare pentru investiţiile prevăzute pentru U.A.T.Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic nr.2004/2020 întocmit de către S.C.ROUTE CONCEPT S.R.L.în calitate de asociat în cadrul Asocierii S.C.Europan Prod S.A – S.C.Route Concept S.R.L. – S.C.Krantz Eurocenter S.R.L.pentru obiectivul de investiţie “închidere rampă de deşeuri in Municipiul Fagaras.”
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

9.    Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 46/2020 pentru imobilul apartament trei camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap. 10, înscris în CF 100753-C1-U44 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

10.    Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Concesiune nr.1173/2009, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii Contractului de întreţinere nr.2134/2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical individual de medicină de familie, situat în Făgăraş, str.i Decembrie 1918, bl.56, ap.i, odentic cu cel înscris în CF.nr.102224 – Ci – U8 Făgăraş, nr.top.1677- 1687/8/1/2/1.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

12.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.X din HCL.nr.257/2018 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

13.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.375/2020 a Autorităţii de Management pentru POR aferentă proiectului „Modernizarea şi pietonizarea zonei centrale Făgăraş”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor


14.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.332/2020 a Autorităţii de Management pentru POR aferentă proiectului „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

15.    Proiect de hotărâre privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru acordarea de locuinţe A.N.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

16.    Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din comisia de evaluare anuală a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Făgăraş pentru perioada 2020-2024.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor

17.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

18.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii învăţământului ( Comisia CEAC) de la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

19.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (IANUARIE 2021).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană 7

20. Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *