Document. Raed Arafat a emis astăzi Ordinul privind instituirea carantinei zonale în localitatea Sâmbăta de Sus

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretar de stat dr. Raed Arafat, a emis astăzi Ordinul privind instituirea carantinei zonale în localitatea Sâmbăta de Sus, județul Brașov.
Carantina se instituie începând cu data de 17 noiembrie, ora 0:00, pentru o perioadă de 14 zile, atât în satul Sâmbăta de Sus, cât și în Stațiunea Climaterică Sâmbăta de Sus.
Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (OSDSU) este disponibil aici.

Principale măsuri stabilite se referă la limitarea la maximum a deplasării persoanelor (în/din zona carantinată) şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri.

„În/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea / ieșirea pentru: a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copiilor / membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
g) urgențe medicale. 

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil”, se arată în OSDSU.

Totuși, printre primele măsuri sunt enumerate două dispoziții: „identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată și introducerea acestora în bazele de date dedicate” și „Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică / Ministerul Sănătății”.

Altfel, se interzic organizarea și desfășurarea de nunți, botezuri, mese festive în spații închise și deschise, organizarea de activități private pentru copii în spații deschise şi închise, locuri de joacă, spații de tip after-school.

Restaurantele, cafenelele, inclusiv terasele, în interiorul și exteriorul clădirilor, nu pot funcționa. Sunt exceptate activitățile de livrare și/sau ridicare („take and go”).
Sunt interzise jocurile de noroc, activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare, cu excepția sesiunilor programate și desfășurate tip „un prestator, un beneficiar” pe un salon, activitatea cu publicul a hotelurilor, cu excepția cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional pentru agenții economici din localitatea carantinată.

Nu se pot organiza nici spectacole și concerte, dar nici activități și competiții sportive.

Localitatea poate fi tranzitată, dar este interzisă staționarea.

 „Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media a acestei măsuri”.
Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Se permite, în interiorul biserciilor, și oficierea slujbelor religioase cu caracter privat (botez, cununie, înmormântare)  cu participarea a maxim 16 persoane și cu respectarea regulilor de protecție sanitară. Se permite oficierea stărilor civile cu prezența a maxim 20 de persoane în exteriorul clădirilor, si respectiv 8 persoane în interiorul clădirii, cu respectarea regulilor de protecție sanitară.
Accesul credincioșilor în unitățile de cult, pentru rugăciuni cu caracter individual, să se realizeze astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp și distanța de 2 m între două persoane.
Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise.
Alte măsuri de combatere și prevenire a răspândirii SARS-CoV-2 vor fi dispuse de Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) Brașov și raportate până în 18 noiembrie, ora 12.00, către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției (CNCCI).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *