Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară pentru data de joi, 28 mai, de la orele 11.00.
PROIECTUL ORDINII DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 APRILIE 2020 (ORDINARA).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului Anual de Execuţie a Bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2020.

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii “RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ – CETATEA FĂGĂRAŞULUI .

5.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2 şi art.3 din HCL.nr.151/22.11.2016 privind aprobarea proiectului “RESTAURAREA ŞI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ – CETATEA FĂGĂRAŞULUI” şi a cheltuielilor legate de proiect.

6.    Proiect de hotărâre privind revocarea HCL.nr.82/31.03.2020 privind aprobarea concesionării directe către dl.Piticaş Marcel Dănuţ, administrator al S.C.Ascari Comimpex S.R.L.a unui teren în suprafaţă de 8,50 mp, din suprafaţa totală de 21.117 mp, înscris în CF.nr.100626- teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, în vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat în Făgăraş, str.i Decembrie 1918, bl.45, ap.1.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a unui teren în suprafaţă de 8,50 mp, din suprafaţa totală de 21.117 mp, înscris în CF.nr. 106002 – teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş şi identificat în inventarul domeniului public, atestat prin HG.nr.972/2002 la poziţia 50, în vederea construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat în Făgăraş, str.i Decembrie 1918, bl.45, ap.1.

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraş.

9.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.2 la HCL.nr.54/26.02.2020 şi aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de dare în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraş nr.7374/27.02.2020.

10.    Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 306 mp, proprietatea Municipiului Făgăraş, identic cu cel înscris în CF.nr.106354 Făgăraş, cu nr.top 106354, situat în Făgăraş, str.Livezii, nr.ioA.

11.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizii nr.237/2020 şi 238/2020 ale Autorităţii de Management pentru POR aferente proiectului “Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia Judeţului Braşov”.

12.    Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Braşov în Dosarul nr.153/64/2020, în contradictoriu cu S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., în calitate de lider al asocierii dintre S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. şi CONSAL S.R.L., având ca obiect litigii privind achiziţiile publice.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare personalului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş, alocarea sumei necesare şi împuternicirea Consiliului Director sau Managerului Spitalului de a stabili lunar cuantumul acestora.

14.    Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş, începând cu luna iunie 2020.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure” Făgăraş.

16.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL.nr.278/04.11.2019.

17.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (IUNIE 2020).

18.    Diverse.Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.