Consilierii locali, convocați în ședință ordinară

Consilierii locali sunt convocați pentru data de miercuri, 19 februarie, de la ora 16.00, în ședință ordinară.

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras  din data de 30 IANUARIE  2020 (ORDINARĂ)

2.Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș.

 

  1. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului ”Stadion – lotul I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 15.262 mp și prima înscriere a imobilului ”Stadion – lotul II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 165 mp, înscrise în CF nr. 100630 Făgăraș, în suprafață totală de 15.427 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

          4.Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 2/2020 pentru imobilul teren – intravilan în suprafață de 306 mp, situat în Făgăraș, Al. Livezii, nr. 10A, înscris în CF 106354 Făgăraș, proprietatea Municipiului Făgăraș, aprobat la vânzare.

 

         5.Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 3/2020 pentru imobilul teren – intravilan în suprafață de 955 mp, înscris în CF 104014 Făgăraș, proprietatea d- lui Sfecliș Traian și d-nei Sfecliș Vasilica (soție), situat în Făgăraș, str. Tăbăcari, nr. 13, aprobat la cumpărare.

 

             6.Proiect de hotărâre privind privind insusirea Raportului de evaluare nr. 4/2020 pentru imobilul apartament 4 camere, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraș, situat în Făgăraș, str. Podului, nr.1, ap.2, proprietatea d-nei Trif Claudia, ce va avea destinația de ”locuință socială”, aprobat la cumpărare.

 

7.Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu și a d-nei Golașiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea realizării investiției amenajare parcare autoturisme, aprobat la cumpărare.

 

8.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

 

9.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere canalizare menajeră, str.Salcâmului din Municipiul Făgăraș“.

 

  1. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL.nr.68/2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură și condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraș.

 

11.Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL.nr.106/2019  privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș, pentru anul 2020.

 

  1. Proiect de hotarare privind darea în administrare a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local în Municipiul Făgăraș, catre Serviciul de Transport Public Local în Municipiul Făgăraș.

 

13.Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor, în vederea dobândirii personalității juridice de către “ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ – ITI MICROREGIUNEA ȚARA FĂGĂRAȘULUI“.

 

    14.Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autorității de Management pentru POR, aferentă proiectului “Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș.

 

15.Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de stradă RACOVIȚEI pentru artera stradală nou creată din Șoseaua Combinatului.

 

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei și a statului de funcții, precum și stabilirea salariilor de bază pentru anul 2020 ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

 

  1. 17. Proiect de hotarare privind aprobarea subvenționării din bugetul local al Municipiului Făgăraș, în anul 2020 a Fundației “Hospice Casa Speranței”, în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho-emoționale pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile.

 

  1. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (MARTIE 2020).

19.Diverse.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.