Anunţ de licitaţie publică în vederea închirierii

„Anunţ de licitaţie publică în vederea închirierii ”:

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:

Denumirea: Comuna Hârseni,

Codul fiscal: 4384591,

Adresa: Hârseni, str. Principală, nr. 175, jud. Braşov, cod poştal 507090,

Numărul de telefon / fax: 0268-247800,

Adresa de e-mail a persoanei de contact: comunaharseni@yahoo.com.

 

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii:

Obiectul licitaţiei îl constituie închirierea imobilului construcţie în suprafaţă de 109,61 mp., situat în incinta imobilului Camin Cultural din localitatea Sebes  ce aparţine domeniului public al Comunei Hârseni, identificat prin C.F. nr. 100212 ,nr. top. 100212 Hârseni,

Amenajările ce se vor realiza, trebuie să corespundă din punct de vedere al destinaţiei – activităţilor de comerţ (magazin mini-market).

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentaţia de atribuire se găseşte la sediul proprietarului, menţionat mai sus.

3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Biroul taxe si impozite , la sediul proprietarului, menţionat mai sus.

3.3. costul şi condiţiile de plata pentru obţinerea acestui exemplar:

Potrivit prevederilor HCL Hârseni nr. 36/20.09.2019,   pretul caietului de sarcini este in valoare de 100 de lei , garantia de participare la licitatie la nivelul contravalorii a două chirii (298,6 euro) si taxa de participare la licitatie in  valoare de 200 lei .

Pentru obţinerea acestui exemplar contravaloarea documentaţiei de atribuire se va achita la casieria proprietarului.

3.4. data limita pentru solicitarea clarificărilor:

–  21.10.2019.

  1. Informaţii privind ofertele/ formular de participare:

4.1. data limita de depunere a formular de participare:: 24.10.2019.

4.2. adresa la care trebuie depuse : Primăria comunei Hârseni, str. Principală, nr. 175, jud. Braşov, cod poştal 507090.

4.3. numărul de exemplare în care trebuie depus fiecare dosar/formular : 1 (unu) exemplare.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Data de 28.10.2019, ora 1000, la sediul proprietarului: Primăria comunei Hârseni, str. Principală, nr. 175, jud. Braşov

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefon/fax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, Tribunalul Braşov, Municipiul Braşov, B-dul 15 Noiembrie, Nr. 45, cod poştal 500097, telefon: 0268-413056 sau 0268-419615, fax:0268-418054, e-mail: trbrasov@just.ro.

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

Cotidian de circulaţie naţională  în data de  30.09.2019

Cotidian de circulaţie locală   în data de 30.09.2019.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.