Bilanțul IPJ Brașov: 75.000 contravenţii, în valoare totală de aproximativ 20.000.000 lei

Anul 2018 a reprezentat o perioadă complexă din punct de vedere operativ pentru Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, în calitatea sa de principală instituţie responsabilă cu asigurarea stării de securitate publică a judeţului, îndeplinind un rol activ în realizarea principalelor misiuni încredinţate privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, precum şi respectarea ordinii şi liniştii publice.

Nivelul de încadrare cu personal al unității, la data de 31.12.2018, era de 84,42%, în ușoară creștere față de finalul anului 2017, când gradul de încadrare era de 83,24% din statul de organizare.

Lucrări de reabilitare

În scopul îmbunătățirii condițiilor de lucru în spațiile aflate în administrare în perioada analizată, în limita fondurilor bugetare alocate, s-au efectuat lucrări de întreținere și reparații la imobile în regie proprie și în antrepriză în valoare de 401.000 lei, dintre care enumerăm reabilitarea posturilor de poliție comunale Beclean și Comăna, lucrări de reparații la C.R.A.P. (interioare + plimbător), dar şi alte lucrări, toate acestea având drept rezultat îmnunătăţirea condiilor de lucru în spaţiile administrate, precum şi asigurarea tuturor condiţiilor legale de detenţie a persoanelor faţă de care au fost dispuse măsuri preventive.

Activități de prevenire

Pe segmentul prevenirii criminalității au fost desfășurate în mod constant o serie de activități circumscrise priorităților asumate, respectiv:

 • prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor;
 • prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, cu cele două segmente: prevenirea furturilor din locuinţe, curţi, anexe, gospodării şi prevenirea înşelăciunilor prin atribuirea de nume sau calităţi mincinoase;
 • siguranţa rutieră.

Printr-o corectă și transparentă mediatizare, cu sprijinul mass-mediei locale, mesajele preventive transmise au condus, pe de o parte, la sensibilizarea populației relativ la riscurile faptelor antisociale, iar pe de altă parte, la prevenirea și descurajarea fenomenului infracțional.

Activitatea de prevenire s-a materializat în:

 • 8 proiecte punctuale derulate pentru atingerea obiectivelor programelor de prevenire și 9 campanii de prevenire;
 • 444 întâlniri cu grupurile ţintă ale programelor de prevenire;
 • 59 acţiuni de distribuire a materialelor preventive;
 • 333 articole cu tematică preventivă publicate, în presa locală;
 • 3 concursuri;
 • 29 spoturi audio și video;
 • 27 000 materiale informativ-preventive oferite.

Printre acțiunile preventive desfășurate în anul 2018, menţionăm câteva dintre acestea, care au contribuit la promovarea măsurilor preventive și îmbunătăţirea imaginii instituției în comunitate:

 • Săptămâna prevenirii criminalităţii;
 • Ziua Internațională a Copilului;
 • Ziua Internațională a Copiilor Dispăruți;
 • Ziua Mondială de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere;
 • Ziua Internațională a Toleranței;
 • Ziua Internațională a Migrației.
 • Parteneriatul cu SC SPIN IT deținătoarea SDS – Safe Driving School. În cadrul parteneriatului au fost organizate cursuri de conducere defensivă pentru polițiști și campanii de sensibilizare și conștientizare a conducătorilor auto în scopul prevenirii accidentelor de circulație.
 • Proiectul ERA – Educație, Responsabilitate, Atitudine, derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov și Clubul Prorraly Brașov, pentru informarea și conștientizarea elevilor din clasele a XII-a asupra riscurilor la care se pot expune atunci când nu respectă regulile de circulație în calitate de conducători auto.

 5000 de infracțiuni

În scopul menținerii climatului de ordine și siguranță publică, în cursul anului 2018, structurile inspectoratului au organizat şi efectuat 3.343 razii și acţiuni de amploare/cu efective mărite şi 29.116 controale directe care au avut drept rezultat constatarea a peste 5.000 de infracțiuni, dintre care aproximativ 3.500 în flagrant, aplicarea a aproximativ 75.000 contravenţii în valoare totală de aproximativ 20.000.000 lei, respectiv confiscarea/ indisponibilizarea a 24 autovehicule, dintre care 19 autoturisme.

41.000 de apeluri pe sistemul 112

Pe un alt palier deosebit de important al structurilor de ordine publică s-au situat activităţile  preventive şi de intervenţie desfăşurate în comunitate, materializate în gestionarea a peste 41.000 apeluri pe sistemul 112, realizarea a peste 52.000 de intervenţii la evenimente, aplanarea a peste 10.000 stări conflictuale, soluționarea a peste 11.000 de petiţii şi derularea a aproximativ 2.800 activităţi educativ-preventive în mediile considerate cu vulnerabilităţi.

Pe linia managementului operaţional al planificării şi executării principalelor acţiuni din domeniul ordinii şi siguranţei publice, I.P.J. Braşov a fost principala forţă care, alături de celelalte structuri ale M.A.I., a contribuit la asigurarea unui climat civic necesar bunei desfăşurări a activităţilor. În acest sens, structurile de poliţie au participat la 1.947 misiuni comune de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la manifestări organizate pe raza judeţului.

 

Viteza excesivă şi neadaptată la condiţiile de drum – principala cauză generatoare de accidente

În domeniul siguranței rutiere, pe parcursul anului 2018, structurile de profil au derulat acţiuni preventive în locurile şi intervalele cu risc major de accident, în paralel cu desfăşurarea activităţilor necesare pentru combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere.

Analiza efectuată asupra dinamicii accidentelor de circulaţie grave, comise în perioada analizată, relevă scăderea cu 6,35% a numărului de accidente, scăderea cu 6,35% a numărului persoanelor decedate, respectiv scăderea numărului răniților grav cu 8,15%.

Principalele cauze generatoare a accidentelor rutiere grave sunt:

 • Viteza excesivă şi neadaptată la condiţiile de drum – reprezintă principala cauză generatoare de accidente;
 • Abateri săvârşite de pietoni;
 • Neacordarea priorităţii pietonilor.

În scopul contracarării cauzelor care au generat producerea de accidente rutiere grave, efectivele de poliţie rutieră au organizat şi desfăşurat 4.146 acţiuni privind respectarea normelor rutiere.

Cu ocazia activităţilor desfăşurate în teren s-au aplicat 61.023 sancțiuni contravenţionale la regimul circulaţiei. Au fost reţinute 6.412  permise (869 pentru consumul de alcool, 475 pentru viteză excesivă, 1.762 pentru nerespectarea regulilor privind depășirea, 717 pentru neacordarea priorității pietonilor) şi au fost retrase până la remedierea defecţiunilor un număr de 3.048 certificate de înmatriculare.

Activitate desfăşurata în vederea combaterii cauzelor generatoare a înregistrat următoarele repere de activitate:

 • Viteza – au fost aplicate 696 sancţiuni;
 • Pietoni – au fost aplicate 383 sancţiuni;
 • Neacordarea priorităţii pietonilor – au fost aplicate 663 sancţiuni.

Activitățile de verificare în trafic a respectării legislaţiei din domeniul rutier au condus la constatarea a 1.308 infracţiuni la regimul circulației.

O activitate susținută a fost înregistrată pe domeniile asigurării permanente a stării de viabilitate a drumurilor publice, identificării zonelor în care înregistrăm frecvent accidente rutiere și adoptării unor masuri tehnice menite să conducă la reducerea riscului rutier.

Astfel, urmare a demersurilor susținute şi în colaborare cu autorităţile competente, au fost realizate următoarele amenajări rutiere în municipiul Brașov:

 • montarea a 30 de limitatoare pentru calmarea traficului în zonele trecerilor pentru pietoni;
 • montarea unor semafoare cu buton în zone cu risc rutier (pe Bd-ul Griviței, str. Calea Feldioarei);
 • înființarea sensului giratoriu de pe str. Carpaților;
 • iluminarea suplimentară cu led a 90% din trecerile pentru pietoni.

De asemenea, a fost aprobat în comisia de circulație realizarea a 2 sensuri giratorii noi care vor ajuta la fluidizarea circulației în municipiul Brașov.

În ceea ce privește rețeaua de drumuri din județ, cu sprijinul autorităților competente, au fost dispuse măsuri pentru îmbunătăţirea siguranței rutiere prin următoarele măsuri:

– montarea unor parapete de beton tip “New Jersey” în zona axială a DN1 km 185+900 m, pe o lungime de circa 200 m, sector unde viteza de circulație a fost limitată de la 80 km/h la 50 km/h;

– montarea unor parapete de beton tip “New Jersey” în zona axială a DN 11, între km 6+300 m – 9+775 m, pe o distanță de aproximativ 3,4 km;

– montarea unor parapete de beton tip “New Jersey” în zona axială a drumului V01K, între km 0+500 m și km 2+300 m, pe o distanță de 1,8 km;

– montarea a 600 metri liniari de parapete pe DN 13.

În cursul anului 2018 au fost trimise administratorului drumului public 107 de informări cu privire la starea drumurilor publice. De asemenea, au fost aplicate 14 sancțiuni contravenționale factorilor de răspundere pentru lipsa stării de viabilitate a drumului public.

Pe linie de cazier judiciar, au fost eliberate 77.538 certificate de cazier judiciar, 8.243 copii cazier judiciar, 2.724 situații generale juridice, 83 extrase de cazier judiciar şi 2 adeverinţe de cazier.

Pentru menținerea siguranței în școli, elementele de dispozitiv din sistemul de ordine publică au monitorizat permanent perimetrul celor 436 unități școlare preuniversitare, fiind organizate 466 acţiuni şi controale pentru prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile.

Totodată au fost derulate:

75 acțiuni pe linia prevenirii absenteismului şcolar;

277 acţiuni pe linia respectării regimului circulaţiei rutiere;

81 acțiuni pe linia respectării prevederilor legale pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare fizică şi normală a elevilor şi studenţilor;

162 ședinţe cu cadre didactice și părinți;

144 activități preventiv-educative în cadrul orelor de curs.

În urma activităţilor organizate segmentul prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile au fost aplicate 135 sancţiuni contravenţionale, aplanate 56 stări conflictuale, iar 25 persoane au fost conduse la sediile subunităţilor de poliţie.

Au fost verificaţi 35 agenţi economici privind respectarea prevederilor legale în domeniul comercializării băuturilor alcoolice, a tutunului şi a unor produse alimentare în incinta sau zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar, fiind aplicate 5 sancţiuni contravenţionale.

O preocupare constantă a polițiștilor brașoveni a reprezentat-o combaterea delictelor silvice, în urma activităţilor desfăşurate în cursul anului 2018 pe acest domeniu de activitate, fiind înregistrate următoarele rezultate:

 • acţiuni executate: 1456;
 • mijloace de transport verificate: 3748;
 • societăţi comerciale controlate cu obiect de activitate în domeniul silvic: 87;
 • contravenții aplicate total: 494 în valoare de155.850 lei;
 • total material lemnos confiscat: 591,05 mc;
 • valoarea materialului lemnos confiscat: 375,770 mii

În domeniul sistemelor de securitate au fost efectuate peste 1.700 controale și reverificări la obiectivele de interes de pe raza județului (societăți specializate de pază, unități și instituții de interes public, unități bancare/instituţii de creditare din categoria organizaţiilor cooperatiste şi I.F.N., unități aparținând C.N. Poşta Română, unităţi comerciale – hyper/super/market-uri, centre comerciale, mall-uri,  săli şi incinte de exploatare a jocurilor de noroc, ATM – uri destinate tranzacțiilor cu numerar). În urma acestora, ca urmare a constatării unor nereguli, au fost aplicate 224 sancțiuni contravenționale în valoare aproximativă de 500.000 lei sau au fost dispuse măsuri concrete de remediere. De asemenea, 11 licenţe ale firmelor de pază au fost radiate, iar 3 licenţe au fost anulate.

În vederea prevenirii şi combaterii încălcării normelor legale ce reglementează regimul arme, explozivi şi substanţe periculoase, în perioada evaluată au fost organizate şi executate acţiuni şi controale, dispuse prin cele 217 planuri de măsuri şi de acţiune, concretizate prin aplicarea a 52 sancțiuni contravenționale în valoare aproximativă de 60.000 lei, confiscări de bunuri (dintre care 381,5 kg articole pirotehnice, 50 arme ridicate în vederea confiscării, 448 bucăți de muniție confiscată) dar și întocmirea de dosare penale pentru infracțiunile constatate.

Activitatea de combatere a infracționalității în domeniul economico-financiar a condus la o scădere a infracţiunilor sesizate, de natură economică, cu 16,85%. Domeniile prioritare pe care s-a acționat au fost combaterea evaziunii fiscale, spălării banilor, contrabandei, corupției și a acțiunilor ilicite în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală,.

Valoarea totală a prejudiciilor recuperate, precum și a măsurilor asigurătorii aplicate a fost de aproximativ 20 mil. lei.

Pe segmentul infracţionalităţii itinerante, a reieşit faptul că principalele ţări de destinaţie a infractorilor cu domiciliul în Braşov sunt Marea Britanie (58 persoane reținute/arestate), Germania (28 persoane), Italia (24 persoane), Spania (11 persoane), Franța (10 persoane) și Suedia (8 persoane). Infracţiunile semnalate de autorităţile străine indică preponderența comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, pe primul loc situându-se cele de furt (17), urmate de înșelăciune (8), fals (3) și distrugere (2).

În anul 2018 polițiștii au instrumentat 30 dosare penale având ca obiect fapte săvârşite de cetăţeni români în străinătate sau fapte comise de cetăţenii străini pe teritoriul României.

După patru ani de scădere consecutivă, volumul criminalității judiciare a cunoscut o uşoară creştere cu 3,12%, comparativ cu anul 2017.

Analiza principalelor genuri de fapte relevă diminuarea semnificativă a infracțiunilor de tâlhărie (-27,46%), înșelăciune (-11,39%), respectiv creșterea infracțiunilor de furt (+8,98%).

Toate infracțiunile comise cu violență gravă înregistrate în anul 2018 au fost soluționate, iar autorii identificați şi traşi la răspundere penală

În perioada de referință, efectivele Serviciului de Acțiuni Speciale  au executat un număr de 861 misiuni care au vizat în special desfășurarea unor razii, menținerea ordinii publice cu ocazia unor manifestări, participarea la percheziții domiciliare și escorte, precum și activități specifice pentru prinderea în flagrant a autorilor unor infracțiuni.

Un accent important a fost pus pe instruirea practică a polițiștilor din cadrul structurilor operative de ordine publică, transporturi și poliție rutieră în scopul restabilirii prompte a climatului de ordine publică, fiind instruiți în domeniul tacticii polițienești și a utilizării armelor de foc 648 polițiști, activitate ce va fi continuată și în anul în curs.

 

În domeniul atragerii fondurilor externe nerambursabile, o preocupare constantă a reprezentat-o atragerea unor fonduri externe nerambursabile care să completeze nevoile operative, preocupare care subzistă și în anul în curs.

Astfel, în decursul anului 2018, la nivelul inspectoratului au fost implementate, conform graficului de implementare, două proiecte.

 1. ,,Fraud Investigation in Brasov County with digital forensic and software” în valoare de 131.848 Euro fără TVA, din care contribuția externă este de 105478,48 Euro. Proiectl are scopul de a dezvolta capacitatea de combatere a fraudelor comise cu ajutorul echipamentelor IT. Astfel, inspectoratul va fi dotat în anul 2019 cu echipamentele necesare derulării de expertize și constatări criminalistice în domeniul IT în dosarele penale instrumentate.
 2. “Promovarea conceptului de poliţie de proximitate în zonele rurale, îndeosebi în comunităţile de rromi şi alte comunităţi defavorizate socio-economic”, în valoare de 56.400 CHF, are scopul de a îmbunătății climatul de ordine şi siguranţă publică, creşterea gradului de securizare a proprietăţii cetăţenilor, sporirea încrederii populaţiei în instituţia poliţiei, precum şi îmbunătăţirea imaginii Poliţiei Române, prin crearea unor condiţii optime de primire şi consiliere a publicului în cadrul postului de poliţie Budila, Recea și Racoș.

În cadrul proiectului “Îmbunătățirea capacității de reziliență și răspuns la situații de urgență”, derulat la nivelul I.G.P.R., instituția noastră a inițiat demersurile legale și procedurale pentru reabilitarea a 4 sedii ale subunităților de poliție, respectiv Secția 3 Poliție Brașov, Poliția Mun. Săcele, Poliția Or. Predeal, Poliția Or. Râșnov, valoarea investițiilor fiind de 2.604.000 euro.

 

Considerăm faptul că, printr-o  bună cooperare şi colaborare cu instituțiile partenere, obiectivele asumate de I.P.J. Brașov pentru realizarea dezideratului de ordine și liniște publică au fost îndeplinite, sens în care dorim să adresăm mulțumiri tuturor colaboratorilor instituției noastre, care ne-au sprijinit necondiționat în activitatea operativă curentă.

 

Pentru anul 2019, obiectivele asumate de conducerea I.P.J. Brașov, adaptate priorităților strategice ale M.A.I. și necesităților populației sunt:

 • Dezvoltarea unui sistem modern de abordare a acţiunilor şi misiunilor specifice în domeniul ordinii publice, care să permită asigurarea stării de normalitate şi echilibru în cadrul comunităţilor;
 • Creşterea calităţii serviciului de ordine publică, precum şi a nivelului de siguranţă a persoanelor şi bunurilor prin eficientizarea continuă a activităţii de combatere a infracţiunilor contra persoanei, a patrimoniului, precum şi a celor comise în spațiul public, în special cea comisă cu violență;
 • Dezvoltarea, eficientizarea şi perfecţionarea cooperării şi colaborării cu toate instituţiile din cadrul sistemului de apărare şi securitate naţională, precum şi cu celelalte autorităţi cu atribuţii în acest domeniu pentru realizarea climatului de ordine şi siguranţă publică;
 • Creşterea capacităţii de răspuns a structurilor operative, în vederea asigurării unei reacţii rapide şi eficace în situaţia producerii unor acţiuni antisociale;
 • Iniţierea şi derularea, în cooperare cu societatea civilă, de programe pentru prevenirea şi reducerea criminalităţii, având ca obiectiv creşterea gradului de siguranţă civică și adoptarea, de către cetățeni, a unei atitudini preventive;
 • Creșterea gradului de documentare calificată și destructurare a grupărilor infracționale;
 • Derularea unor activități de modernizare și reorganizarea a structurilor funcţionale şi operaţionale în domeniul ordinii și siguranței publice, în vederea eficientizării activităților specifice, respectiv modernizarea și adaptarea metodelor, instrumentelor de lucru şi regulilor de gestionare a ordinii şi siguranţei publice la situaţia operativă înregistrată;
 • Creşterea nivelului de siguranţă rutieră pe drumurile publice prin implementarea eficientă a campaniilor de prevenire, îmbunătățirea siguranței infrastructurii rutiere și dinamizarea activităților de impunere a legii;
 • Întărirea capacităţii de apropiere a cetățeanului prin promovare a unei imagini coerente, credibile şi stabile a instituției, adoptarea unei atitudini transparente, active, responsabile şi a unui limbaj adecvat, pentru a răspunde nivelului de aşteptare al cetăţeanului;
 • Asigurarea unui mediu de afaceri corect prin accentuarea măsurilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor economico-financiare, concomitent cu eficientizarea activităţilor de identificare şi indisponibilizare a bunurilor, în vederea recuperării prejudiciilor;
 • Dezvoltarea unui mecanism eficient de monitorizare şi evaluare a activităţilor derulate de structurile proprii şi dispunerea, în consecinţă, a măsurilor adecvate pentru obţinerea unor indicatori performanţi;
 • Dezvoltarea capacităţii de atragere a fondurilor nerambursabile, în corelare cu obiectivele instituţionale.
 • Dezvoltarea pregătirii profesionale în vederea însușirii și aplicării, în exercitarea atribuțiilor, a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea specifică și protejează drepturilor cetățenilor.

(comunicat IPJ Brasov)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.