Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii ianuarie

Consilierii locali sunt convocați în ședința ordinară a lunii ianuarie, pentru data miercuri, 30 ianuarie, de la ora 18.00.

ORDINEA DE ZI:

               1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV 2018 la data de 31.12.2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș și din serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2019.                                                                                                                                                                            3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș, a Regulamentului privind aplicarea taxei speciale de salubritate, aprobarea Regulamentului privind aplicarea taxei speciale de salubritate precum și modificarea și completarea, începând cu data de 01.01.2019, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din Municipiul Fagaras prin incredințare directă nr.5035/05.03.2008 și a Contractului de delegare a gestiunii activităților de măturat stradal și deszăpezire din Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr. 12.057/2011.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, modificarea tarifului pentru juridice privind colectare separată si transport deseuri reziduale si biodegradabile de la agentii economici din Municipiul Făgăraș, stabilirea tarifului pentru colectare, transport, stocare temporară și sortare deșeuri hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeuri municipale, stabilirea tarifului pentru ridicare, transport și depozitare D.E.E.E.și modificarea unor tarife aferente contractului de concesiune nr. 12. 057/01.06.2011 începând cu data de 01 ianuarie 2019.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune cu atribuire directă către S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecţie, dezinfecţie si deratizare în Municipiului Făgăraș, a Studiului de oportunitate și a Caietului de sarcini.

 

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbanistic Zonal – cort pentru nunți și anexe situat în Făgăraș, zona de nord a imobilelor din str.Doamna Stanca, 134-164.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.3 din HCL:nr.431/2018 ca urmare a modificării modelului de acord de parteneriat conform solicitării Asociației Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională din data de 10.01.2019 pentru proiectul cu titlul “ROMÂNIA CREȘTE CU TINE – Educație timpurie, o investiție în viitor”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 din data de 26.04.2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020 inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate proiect obiectiv de investiții ”Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 1 din H.C.L nr. 123 din data de 26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformității administrative și eligibilității și de evaluare tehnică și financiară solicitate de finanțator în cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 7 – Municipiul Făgăraș“ .

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 1 din H.C.L nr. 124 din data de 26.04.2018 în conformitate cu recomandările formulate urmare etapelor de verificare a conformității administrative și eligibilității și de evaluare tehnică și financiară solicitate de finanțator în cadrul etapei de precontractare pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere Școala Gimnazială nr. 7 – Municipiul Făgăraș“.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului “Strada Veteranilor tronson II“, situat în Făgăraș, înscris în CF.nr.106239 Făgăraș, nr.top.2236/33, în suprafață de 735 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive a imobilului în cartea funciară, pe numele Municipiului Făgăraș – domeniul public.

 

 1. 12. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului “Strada Veteranilor tronson I“, situat în Făgăraș, înscris în nr.103238 Făgăraș, nr.top.2236/32, în suprafață de 2.079 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive a imobilului în cartea funciară, pe numele Municipiului Făgăraș – domeniul public.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș, parte din Cânepii, înscris în CF.nr.104655 Făgăraș, nr.top104655, în suprafață de 820 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive a imobilului în cartea funciară, pe numele Municipiului Făgăraș – domeniul public.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului – parte parc, situat în Făgăraș, aflat în fața imobilului din Str. Republicii, nr.administrativ 28, înscris în CF.nr.106200 Făgăraș, nr.top.1136, 1137, în suprafață de 871 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea intabulării definitive a imobilului în cartea funciară, pe numele Municipiului Făgăraș – domeniul public.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului “Strada Livezii tronson I“, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 687 mp., ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului “Strada Livezii tronson I” și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului “Strada Veteranilor tronson III“, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 1.060 mp., ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului “Strada Veteranilor tronson III“, și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflație, comunicată de către Institutul Național de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2019 pentru locuințele din fondul locativ de stat și locuință de intervenție aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraș.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți.

 

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2019.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, care solicită subvenții de la bugetul local și a Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare.

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (FEBRUARIE 2019).

    22.Diverse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.