Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară de consiliu pentru data de miercuri, 28 noiembrie, de la ora 16.00. Pe ordinea de zi sunt 22 de proiecte de hotărâri.                                                                       

ORDINEA DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2018.
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de S.C.Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. în anul 2019.
 4.  Proiect de hotărâre privind numirea administratorului special la C.ECOTERM S.A.Făgăraș.
 5.  Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș
 6. Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii valabilității eșalonării la plata datoriilor S.C Toderavis S.R.L.
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către doamna Cândea Laura Cosmina.
 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren, situat în Făgăraș, str.Gheorghe Doja, tronson II, înscris în CF.nr.106205 Făgăraș, nr.top. 106205, în suprafață de 858 mp, ca fiind de uz și interes public local, în vederea întabulării definitive în cartea funciară.
 9. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Narciselor, bl.B, sc.B, ap.20, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ″Construcție Bloc Funcțional în cadrul Spitalului Municipal ″Dr.Aurel Tulbure″ Făgăraș″.
 11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de lider de parteneriat și a D.A.S. în calitate de partener, precum și a acordului de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Făgăraș, în vederea depunerii proiectului cu titlul ″REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CANTINĂ DE AJUTOR SOCIAL ȘI ÎNFIINȚARE ȘI DOTARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ″, în cadrul apelului de proiecte POR 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil persoane vârstnice.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF cu elemente mixte și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ″Reabilitare, modernizare, extindere, dotare cantină de ajutor social și inființare și dotare centru de zi pentru persoane vârstnice în Municipiul Făgăraș″.
 13.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Art.11 din ″Regulamentul privind regimul tranzitării, staționării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale și a serviciilor ocazionale de transport persoane în Municipiul Făgăraș″ aprobat prin HCL.nr.150/2017.
 14.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.206/2018 ca urmare a unor modificări de ″Sens Unic″ în Municipiul Făgăraș.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.247/2018 privind neacordarea scutirii de la plata impozitului pentru terenul aflat în coproprietatea d-lui Rădulescu Milică, situat în Municipiul Făgăraș, str.Hurezului, identic cu cel înscris in CF.nr.9062, nr.top.3214//2/2/1/1, 3215/2/2/1/1.
 16.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din Anexa nr.1 din HCL.nr.354/2018 privind închirierea prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii, a 5 (cinci) loturi de teren domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 18 mp fiecare, din suprafața totală de 3.628 mp, înscris în CF. nr. 106007, situat în Făgăraș, Titu Perția, pentru construirea de garaje demontabile.
 17.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL.nr.349/2018, HCL.350/2018, HCL.nr.351/2018 și HCL. nr.352/2018.
 18. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor proprietate publică a Municipiului Făgăraș.
 19.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.1 la H.C.L.nr.55/16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE și ARTISTICE, de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2018 în Municipiul Făgăraș, și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2018.
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2019-2020 a pachetului cu rechizite școlare ″Primul Ghiozdan″.
 21.   Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (DECEMBRIE 2018).
 22.  Diverse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.