Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS

APEL DE SELECŢIE

Măsura M6/3A – Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS, în vederea facilitării cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu.

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M5/3A) – 01/18 – 04.06.2018

Data lansării apelului de selecţie: 02 MAI 2018

Beneficiari eligibili:

Beneficiaridirecți:

  • Beneficiarii direcți ai acestei măsuri sunt cooperativa/grupul de producători format din agricultorii din teritoriul GAL-MVS, care se încadrează în definiția de IMM-uri,  constituiți în baza legislației naționale în vigoare și care deservesc interesele membrilor (Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu completările și modificările ulterioare, pentru beneficiarii cooperative agricole)

Fondul nerambursabil total disponibil, alocat pe sesiune: 29.944 Euro

Suma maximă nerambursabilă/proiect: 29.944 Euro pentru un proiect

Intensitatea sprijinului: sprijin forfetar – 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot depune proiectele:

Proiectele se vor depune până la data de04 IUNIE 2018la punctul de lucru al Asociaţiei GAL-MVS din localitatea Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural – la etaj), de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 12.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-ul www.galmvs.ro, la secțiunea Sesiuni proiecte/Anunţ sesiuni active.

Date de contact:

Asociaţia  GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei, Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural), jud.Braşov, tel.: 0268 286 701 sau  email: galmvs@galmvs.ro.

La punctul de lucru GAL-MVS din localiatea Drăguş, nr. 477, este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente Măsurii M6/3A.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *