Primăria organizează examen de atestare pentru administratorii de imobile

Primăria Făgăraş organizează la începutul lunii martie examen de atestare a persoanelor fizice pentru obţinerea calităţii de administrator de imobile. Examenul se va desfășura la Primăria Făgăraș și va avea loc după următorul program:

-2.03.2017 – ora 10.00 – proba scrisă

-7.03.2017 – ora 10.00 – interviul

 

Persoanele interesate îşi vor putea depune dosarul până în data de 23.02.2018, ora 12.00.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

– cerere tip (se va primi de la Compartimentul Asociaţii de proprietari și Tehnologia Informației);

– CV;

– act de identitate (copie xerox);

– diplomă de Bacalaureat (copie xerox);

– certificat de cazier judiciar;

– adeverinţă de la medicul de familie din care să rezulte că persoana este aptă medical pentru desfășurarea activității

Bibliografia pentru concurs poate fi consultată pe site-ul Primăriei Făgăraş (www.primaria-fagaras.ro) la secţiunea Anunţuri publice.

În ceea ce priveşte persoanele juridice interesate să desfășoare activitate de administrare a aimobilelor, acestea pot formula o cerere de autorizare în acest sens, care va fi însoţită de următoarele înscrisuri:

– actele de înfiinţare ale persoanei juridice (statut, certificat ORC, certificat de înregistrare fiscală);

– certificat constatator emis de oficiul Registrului Comerțului în original, valabil la data depunerii cererii, din care să rezulte că are ca obiect de activitate numai administrarea de imobile ori ca activitate principală administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract;

– certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor;

– certificat de cazier fiscal;

– copie legalizată după contractul individual de muncă pentru angajatul atestat;

– copia atestatului persoanei fizice care îndeplineşte condiţia de angajat/administrator/asociat la persoana juridică;

– poliţia de asigurare de răspundere civilă profesională pentru activitatea de administrare imobile;

–  orice alt document care să ateste îndeplinirea condițiilor necesare.

Bibliografia și alte detalii AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *