ANUNȚ – achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare, asistență tehnică

anunt

Autoritatea contractantă Municipiul Făgăraș a demarat procedura simplificată de achiziție publică pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări, pentru obiectivul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov”, cu o valoare totală estimată de 4.954.706,46 lei fără TVA. Practic, se urmărește desemnarea unui antreprenor care să se ocupe de proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică pentru 4 de blocuri de locuințe din Municipiul Făgăraș.
Astfel, ofertantul care va fi declarat câștigător trebuie să realizeze proiectarea (Faza DTAC, PT, CS, DE, DTOE), să asigure asistența tehnică din partea proiectantului și să execute următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori, izolarea termică a zonei de intrare în scară, izolarea termică perimetrală a ferestrelor. Bordarea cu fâșii orizontale continui de vată minerală bazaltică rigidă a planșeelor, izolarea termică a soclului, izolarea termică a planșeului peste subsol, termoizolarea planșeului peste ultimul nivel (terasei), înlocuirea tâmplăriei exterioare camere și balcoan – inclusiv a tâmplăriei aferente accesului, închiderea balcoanelor și/ sau a logiilor, dotarea instalației cu corpuri noi de iluminat economice de tip LED și montarea senzorilor de mișcare pentru iluminatul din casa scării și acces în clădire, hidroizolarea planșeului peste ultimul nivel, supraînălțare atic și alte lucrări conexe. Descrierea acestor lucrări se regăsește în cerințele caietului de sarcini.
Conform devizelor generale întocmite de proiectanții de specialitate care au elaborat documentația la faza DALI, aferentă celor 4 obiective, s-a stabilit valoarea estimată a acestui contract la suma de 4.954.706,46 lei, fără TVA.
Data limită pentru depunerea ofertelor este stabilită la 05 august 2020, ora 15.00. Ofertanții interesați găsesc informațiile necesare în sistemul electronic de achiziții publice.Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *