Consilierii locali se întrunesc în ședința ordinară a lunii ianuarie

Consilierii locali se întrunesc în ședința ordinară a lunii ianuarie, miercuri, 31 ianuarie, de la ora 18.00. Pe ordinea de zi sunt 31 de proiecte de hotărâri . 

ORDINEA DE ZI:
1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV 2017 la data de 31.12.2017;

2.    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2018-2019;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a comisiilor de evaluare constituite în acest scop;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final la evaluarea finală a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării organigramei, a statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”;

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 219/25.10.2017;

8.    Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi de asistenţi personali corespunzător anului 2018;

9.    Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Făgăraş şi aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare;

10.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 103 ‘18.12.2017, pentru imobilul situat în Făgăraş, Str. T. Vladimirescu, bl. 13, sc. A, ap. 17, aprobat la vânzare;

11.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 104/18.12.2017, pentru imobilul situat în Făgăraş. Str. T. Vladimirescu, bl. 14. sc. C. ap. 10, aprobat la vânzare;

12.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 105/18.12.2017, pentru imobilul situat în Făgăraş. Str. 13 Decembrie, bl. 9, sc. B, ap. 8, aprobat la vânzare;

13.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 106/18.12.2017, pentru imobilul situat în Făgăraş. Str. 13 Decembrie, bl. 21. ap. 23, aprobat la vânzare;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind activităţile sportive pentru anul 2017 şi a indicatorilor/obiectivelor de performanţă pentru anul 2018;

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea însuşirii raportului de evaluare nr. 8/2018 întocmit de evaluator autorizat PFA Ing. Oţelea Toma pentru stabilirea valorii de piaţă în scopul achiziţionării imobilelor – terenuri situate în intravilanul Municipiului Făgăraş. înscrise în F 101239 Făgăraş. CF 104630 Făgăraş şi CF 100611 Făgăraş;

16.    Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei „‘Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” în Municipiul Făgăraş;

17.    Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, din regiunea Sibiu-Braşov”, în perioada 2014-2020, în cuantum de 11.184,51 lei reprezentând contribuţia proprie a municipiului la acest proiect;

18.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlu POR/2017/3/3.2/11/7 REGIUNI, POR.2017/3/3.2/1/BI Şl POR/2017/3/3.2/1/ITI, Axa Prioritară 3. Prioritatea de Investiţii 4E. Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanţat de Programul Operaţional Regional 2014-2020, inclusiv aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect – obiectiv de investiţii ..Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Făgăraş”;

19.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Politica de parcare în aria de impact a proiectului ’’Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a Municipiului Făgăraş”;

20.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-eeonomice faza Studiu de fezabilitate cu elemente DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ;

21.     Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş, Str. Câmpului, blocurile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Str. Cîmpului, blocurile ANL: A, B. C, D, E, F. G, H, I, J;

22.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei-Fişe de proiect din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Făgăraş aprobat prin HCL nr. 183 din 01.12.2013;

23.    Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 42.777 mp identic cu cel înscris în CF 105791 Făgăraş, fost 11434 Făgăraş cu nr. top 2785/3/1/2/5/1. din proprietatea CAP Oltul Făgăraş în proprietatea privată a Municipiului Făgăraş;

24.    Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună şi de interes local, achiziţionarea imobilului- teren. înscris în CF 105810 Făgăraş, proprietatea D-lui Golaşiu Corneliu şi D-nei Golaşiu Ileana, imobil situat în Făgăraş, la intersecţia străzii Doamna Stanca cu Str. Ghioceilor, în vederea realizării investiţiei amenajare parcare autoturisme;

25.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 27 din data de 27 februarie 2013, privind concesionarea prin licitaţie publică a serviciului public (activitatea) de asistenţă medico-socială pentru persoanele vârstnice din Municipiul Făgăraş;

26.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa la HCL nr. 294 din 20.12.2017;

27.    Proiectul de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren situat în Făgăraş, Str. Aleea Livezii nr. 10A;

28.    Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unui spaţiu cu destinaţie Cabinet medical medicină de familie situat în Făgăraş. Str. 1 Decembrie 1918. bl. 56, ap.l;

29.    Proiectul de hotărâre privind constituirea unei Comisii mixte de analiză a rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru structura educaţională;

30.    Proiect de hotărâre alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa.

31.    Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.