Angajament pentru Făgăraș 2016 -2020

         

                  Cătălin George Cîrje și echipa ALDE Făgăraș vă propun un angajament ferm pentru mandatul 2016-2020

 Noi, părțile proiectului :

Cătălin George Cîrje și echipa ALDE Făgăraș, cu următoarea componență:

 

 poster alde site

 În calitate de executanți, pe de o parte și

Cetățenii municipiului Făgăraș și persoanele juridice cu activitate în municipiul Făgăraș

În calitate de beneficiari, pe de altă parte

Semnăm prezentul

„Angajament pentru Făgăraș 2016-2020”

cu următoarele clauze :

Termenii angajamentului :

  1. beneficiarii angajamentului – toți cetățenii municipiului Făgăraș și toate persoanele juridice cu activitate în municipiul Făgăraș, indiferent de orientarea politică, sex, religie și naționalitate.
  2. executanții angajamentului – Cătălin George Cîrje și echipa de consilieri ALDE Făgăraș.
  3. obligațiile făgărășenilor – să aducă permanent la cunoștința executanților problemele, necesitățile, cerințele lor în vederea găsirii de soluții rapide de rezolvare.
  4. obligațiile executanților :

-să rezolve, în limita prevederilor legale și ale fondurilor bugetare, toate problemele municipiului Făgăraș;

-să depună toate eforturile pentru atragerea de fonduri din bugetul județean, bugetul național și din programe cu finanțare europeană în vederea asigurării resurselor necesare îndeplinirii în bune condiții a prezentului Angajament;

-să consulte permanent beneficiarii prezentului Angajament asupra problemelor și necesităților acestora;

-să informeze permanent beneficiarii prezentului Angajament despre modul de ducere la indeplinire a sarcinilor prezentului Angajament;

-să informeze permanent beneficiarii prezentului Angajament despre activitatea Primăriei Făgăraș și a Consiliului Local Municipal Făgăraș;

-să depună toate eforturile pentru asigurarea unui standard de dezvoltare comunitară modern și la nivel european

  1. termenul de execuție al angajamentului – până în anul 2020, etapizat, în conformitate cu prevederile prezentului Angajament.

Proiectele acestui Angajament reprezintă o parte din Programul Politic și Administrativ al echipei ALDE Făgăraș pentru perioada 2016-2024, prioritare în acest moment, sustenabile și cu termene clare de finalizare.

 1.INFRASTRUCTURĂ MODERNĂ PENTRU FĂGĂRAȘ

          INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ (STRĂZI  ȘI TROTUARE)

MODERNIZAREA SERVICIILOR DE SALUBRITATE

ILUMINAT PUBLIC

SISTEM INTEGRAT DE MONITORIZARE VIDEO

REABILITAREA TERMICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE (BLOCURI) ȘI A CLĂDIRILOR PUBLICE (INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT)

 

  1. SĂNĂTATE, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

          SĂNĂTATE-SPITALUL MUNICIPAL „DR. AUREL TULBURE” FĂGĂRAȘ

          ÎNVĂȚĂMÂNT

PROTECȚIE SOCIALĂ

  1. MEDIUL ECONOMIC , TRANSPORT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

MEDIUL ECONOMIC ȘI LOCURI DE MUNCĂ

TRANSPORT

TRANSPARENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

 

  1. TURISM, CULTURĂ, SPORT ȘI AGREMENT

          TURISM

RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI TURISTIC AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ – CETATEA FĂGĂRAȘ

PUNEREA IN VALOARE A ZONEI CENTRALE A FĂGĂRAȘULUI

POLITICI DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII TURISTICE

CULTURĂ ȘI SOCIETATE CIVILĂ

SPORT – AGREMENT

PARCUL REGINA MARIA (Zona Agrement Stadion)

COMPLEX AGREMENT – BAZIN SEMIOLIMPIC ACOPERIT ȘI DESCOPERIT

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *