Semnare contract sectorial de produse

Semnare contract sectorial de produse  –Lotul 1 Achiziția de Contoare, concentratoare de transmitere date (inclusiv platformă de vizualizare date) în cadrul PROIECTULUI DIGITALIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU OPERATORUL REGIONAL APĂ CANAL SIBIU SA, SMIS 2014+ 158119

 In data de 14.06.2023, a fost semnat contractul sectorial de produse Lotul 1 Achiziția de Contoare, concentratoare de transmitere date (inclusiv platformă de vizualizare date) în cadrul PROIECTULUI DIGITALIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ PENTRU OPERATORUL REGIONAL APĂ CANAL SIBIU SA, SMIS 2014+ 158119 între  APĂ CANAL SIBIU S.A., în calitate de beneficiar și VESTRA INDUSTRY S.R.L. în calitate de furnizor.

Contractul  are o valoare de 5.834.790 lei și o durată de execuție de 6 luni.

Obiectivul general al Proiectului este de a îmbunătăți infrastructura de apă și apă uzată în beneficiul mediului și al populației din aria de operare a APA CANAL SIBIU din județele Sibiu și Brașov în concordanța Obiectivului Specific 3.2 al POIM, respectiv ”Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

În cadrul acestui contract de produse se vor achiționa 6500 bucăți contoare ultrasonice DN15, 50 bucăți contoare ultrasonice DN 20, 5 bucăți contoare ultrasonice DN 25, 5 bucăți contoare ultrasonice DN 32, 5 bucăți contoare ultrasonice DN 40, 5 bucăți contoare ultrasonice DN 50, 5 bucăți contoare ultrasonice DN 80, 30 bucăți concentratoare de date, inclusiv  antenă de transmitere date.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *