Consilierii locali, convocați în ședință ordinară

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară de consiliu, joi, 22 decembrie, de la ora 18.00.

PROIECTUL ORDINII DE ZI a Ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, convocat pentru data de joi, 22 DECEMBRIE 2022, orele 18:00:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 1 NOIEMBRIE 2022 (ședință extraordinare-convocată de îndată).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 10 NOIEMBRIE 2022 (ședință ordinare).

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 17 NOIEMBRIE 2022 (ședință ordinare – NESTATUTARĂ).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico economici și a devizului general actualizate aferente lucrărilor finanțate din fonduri locale pentru obiectivul de investiții „Grădiniță program normal Făgăraș, județ Brașov” în cadrul proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” – Cod SMIS 125151.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 3 și art. 4 din H.C.L 219/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat proiect „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU” cod Mysmis 125151.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportuniate privind modalitatea de gestiune a serviciului de salubrizare pentru activitatea de sortare a deșeurilor hârtie, de carton, metal, plastic și sticlă, colectate separat din deșeurile municipale provenite de pe raza U.A.T Municipiul Făgăraș în stații de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică, a Caietului de sarcini, a Regulamentului și a Contractului-cadru, precum și a formei de gestiune.

7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.63.275/1/12.12.2022, pentru imobilul construcție-apartament o camera și dependințe, situat în Făgăraș, str.Titu Perția, nr.9, ap.2, înscris în CF.nr.3050 Făgăraș, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

8.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Luncii, nr.2, ap.3, jud.Brașov, înscrisă în CF.nr.iO2498-Ci-U3, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

9.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Luncii, nr.2, ap.4, jud.Brașov, înscrisă în CF.nr.iO2498-Ci-U4, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, schimbul și administrarea locuințelor din fondul locativ, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș.

11.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.33/28.01.2021 respectiv, structura pe specialități a membrilor comisiei de analizare a cererilor privind repartizarea și schimbul locuințelor din fondul locativ, aparținând domeniului public și privat al Municipiului Făgăraș.

12.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru posturile de membri în Consiliul de Administrație al S.C.Nitroparc S.R.L.Făgăraș și aprobarea duratei mandatelor acestora.

13.Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *