ANUNȚ pentru locuitorii Țării Făgărașului, care vor să obțină fonduri europene

APEL DE SELECŢIE PRELUNGIT

Măsura M3/2B – Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor din teritoriul GAL-MVS-EURI

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M3/2B) – 01/22 – 30.09.2022-EURI

Data lansării apelului de selecţie: 29 AUGUST 2022

Beneficiari eligibili:

  1. Sectorul agricol:
  • Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
  • Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație.
  1. Sectorul non agricol :
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups)
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din spațiul rural;
  • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, care propun coduri CAEN noi, pe care nu le-au mai avut până la momentul depunerii cererii de finanțare în domeniul de activitate sau erau parte din statut, dar nu erau autorizate ca și obiect de activitate la Registrul Comerțului, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Fondul nerambursabil total disponibil, alocat pe sesiune: Cheltuiala publica totala din EURI este 35.142,46 Euro

Suma maximă nerambursabilă/proiect: 34.850 Euro pentru un proiect

Intensitatea sprijinului:

Intensitatea sprijinului: sprijinul va fi acordat sub forma  de suma forfetara pentru indeplinirea Planului de Afaceri, ceea ce inseamna un sprijin 100% nerambursabil.

Atentie

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri în valoare de maximum 34.850 euro pentru o perioadă de maxim  3 trei ani, conform art 19(4) al Reg 1305/2013 sub formă de primă în două tranșe, astfel: 80% din cuantumul sprijinului la încheierea deciziei de finanțare iar 20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 3 trei ani de la încheierea deciziei de finanțare, cu incadrare in termenul de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) la data de 31.12.2025 (cu respectarea instrucțiunilor de plată – anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de plată aferentă proiectului).

Data limită de primire a proiectelor şi locul unde se pot depune proiectele:

Proiectele se vor depune până la data de 28 OCTOMBRIE 2022 la punctul de lucru al Asociaţiei GAL-MVS din localiatea Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural – la etaj), de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 12.00, în afara zilelor libere legale.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-ul www.galmvs.ro, la secțiunea SESIUNI PROIECTE/Anunt sesiuni active EURI/Măsura M3/2B-EURI.

Date de contact:

Asociaţia  GAL – Microregiunea Valea Sâmbetei, Drăguş, nr. 477 (în incinta căminului cultural), jud.Braşov, tel.: 0268 286 701 sau  email: galmvs@galmvs.ro.

La punctul de lucru GAL-MVS din localitatea Drăguş, nr. 477, este disponibilă versiunea pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente Măsurii M3/2B-EURI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *