Consilierii locali, convocați în ședință ordinară în 28 ianuarie

Consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară de către primarul Gheorghe Sucaciu, joi, 28 ianuarie, de la ora 14.00.

PROIECTUL ORDINII DE ZI a Şedinţei ordinare:
1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 22 DECEMBRIE 2020 (ORDINARĂ).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 29 DECEMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 DECEMBRIE 2020 (EXTRAORDINARĂ – DE ÎNDATĂ).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 6 IANUARIE 2021 (EXTRAORDINARĂ – DE ÎNDATĂ).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu

5.    Depunerea jurământului doamnei consilier local CRĂCIUN MONICA.

6.    Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului NEGRILĂ ION, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV 2020 la data de 31.12.2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

8.    Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de membru la constituirea „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ”, aprobarea actului constitutiv şi a statutului „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MOBILITATE ÎN ZONA METROPOLITANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus+ Acţiunea-cheie 2 – Parteneriate strategice pentru educaţia adulţilor, inclusiv aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Commoning Europe” – 2020-1-IT02-KA204-079512.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

11.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL.nr.35/2015 privind Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Integrată a Făgăraşului.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate,
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

12.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Municipiul Făgăraş, str.Titu Perţia, nr.13, proprietari Achimescu Octavian Vasile , Achimescu Cristina-Liliana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 124/2020 privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a tarifelor aferente de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

14.    Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2021 pentru locuinţele din fondul locativ de stat şi locuinţa de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

15.    Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a nivelului redevenţelor, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor şi spaţiilor proprietatea publică/privată a Municipiului Făgăraş pentru anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

16.    Proiect de hotărâre privind prima inscriere a imobilului teren si construcţii ( platforma beton incinta statie Pojorta si 4 rezervoare semiingropate Pojorta), ce fac parte din reţeaua de aductiune apa a Municipiului Fagaras cu instalaţiile aferente reţelei de captare si aductiune apa Iasi-Pojorta-Sambata de Sus, imobil situate in Comuna Lisa-Gospodarie Pojorta, in suprafaţa de 6.553 mp, fiind de uz si interes public local si atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Fagaras, precum si modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Fagaras.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

17.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile – terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiei nr. 873 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, înscrise în CF nr. 105655 Făgăraş , către Unitatea de învăţământ ( Grădiniţa cu PP Voinicelul) Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

18.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani., a bunurilor imobile – terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1201 şi nr. 1203 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş,, înscrise în CF nr. 105512 Făgăraş şi CF nr. 100624 Făgăraş, către Şcoala Gimnazială ”Ovid Densuşianu” Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

19.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile – terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1205 şi nr. 1207 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
Municipiului Făgăraş,, înscrise în CF nr. 105174 Făgăraş şi CF nr. 100792 Făgăraş, către Colegiul Naţional “Doamna Stanca” Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

20.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile – terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiei nr. 871 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, înscrise în CF nr. 106279 Făgăraş şi CF nr. 106280 Făgăraş, către Unitatea de învăţământ ( Grădiniţa cu PP Prichindeii) Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

21.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile – terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1209 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş,, înscrise în CF nr. 101877 Făgăraş, CF nr. 102717 Făgăraş şi CF nr. 101882 Făgăraş către Liceul Tehnologic ”Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate,
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

22.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile – terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1204 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş,, înscrise în CF nr. 105725 Făgăraş, către Liceul Teologic Ortodox ”Sf. C-tin Brâncoveanu” Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

23.    Proiect de hotărâre privind darea în administrare pe o perioadă de 25 ani, a bunurilor imobile – terenuri şi construcţii, aparţinând domeniului public al Municipiului Făgăraş conform poziţiilor nr. 1200 şi nr. 1208 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş,, înscrise în CF nr. 102603 Făgăraş şi CF nr. 101187 Făgăraş, către Colegiul Naţional ”Radu Negru” Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

24.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi – Pojorta – Sâmbăta de Sus) ce fac parte din reţeaua de aducţiune apă a Municipiului Făgăraş, situate pe raza Corn. Recea şi Corn Lisa, prevăzute în anexa nr.l, ca fiind de uz şi interes public local şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

25.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi – Pojorta – Sâmbăta de Sus) ce fac parte din reţeaua de aducţiune apă a Municipiului Făgăraş, situate pe raza Com. Lisa şi a Corn. Sâmbăta de Sus, prevăzute în anexa nr.l, ca fiind de uz şi interes public local şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

26.    Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor terenuri şi construcţii (puţuri cu instalaţiile aferente reţelei de captare şi aducţiune apă Iaşi – Pojorta – Sâmbăta de Sus) ce fac parte din reţeaua de aducţiune apă a Municipiului Făgăraş, situate pe raza Com. Recea prevăzute în anexa nr.l, ca fiind de uz şi interes public local şi modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură 10
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate,
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

27.    Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

28.    Proiect de hotărâre privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei de analizare a cererilor privind repartizarea şi schimbul locuinţelor din fondul locativ, aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Făgăraş.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

29.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL.nr.303 din data de 22 decembrie 2020 privind structura pe specialităţi a membrilor comisiei de analizare a cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru acordarea de locuinţe A.N.L.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

30.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor şi a condiţiilor de realizare a schimburilor în cazul locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

31.    Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, care solicită subvenţii de la bugetul local şi a Grilei de evaluare a acestora cu punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

32.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

33.    Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Municipale Făgăraş prin transformarea postului de bibliotecar studii PL în bibliotecar studii S, ca urmare a absolvirii examenului organizat în data de 12.01.2021 pentru promovare intr-o funcţie cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

34.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Comisia de licitaţie pentru închirieri, concesiuni sau vânzări de terenuri şi spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă, ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Făgăraş şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate,
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

35.    Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2021-2022 a pachetului cu rechizite şcolare “Primul ghiozdan”.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

36.    Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, în anul şcolar 2020-2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş pentru anul şcolar 2021-2022.
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate,
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

38- Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( FEBRUARIE 2021).
Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş – Gheorghe Sucaciu Aviz consultativ : – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

39.Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.