ANUNŢ – Compartimentul Agricol al Primăriei Făgăraş

Persoanele fizice şi juridice care au în proprietate sau folosinţă terenuri agricole sau silvice, animale domestice,  utilaje şi instalaţii agricole, construcţii etc. în municipiul Făgăraş au obligaţia să le declare la Compartimentul Agricol, Cadastru, Fond funciar din cadrul Primăriei Făgăraş, în vederea înscrierii acestora în Registrul Agricol.

Potrivit Normelor tehnice de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2020 – 2024, termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare sunt următoarele:

  • 5 ianuarie – 1 martie pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate sau folosinţă, clădirile cu destinaţie de locuinţă, construcţiile anexă şi mijloacele de transport cu tracţiune animală sau mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale din gospodărie unitate cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale deţinute ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii, sacrificării acestora sau ale intrări-ieşiri;
  • 1 mai – 31 mai pentru modul de folosinţă a terenurilor suprafeţe cultivate, terenuri necultivate, ogoare, pomi fructiferi.

Înscrierea datelor în Registrul Agricol se face în baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de documente date de către capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, date un alt membru major al gospodăriei.

Nedeclararea la termenele stabilite şi în forma solicitată a datelor care fac obiectul Registrului Agricol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, conform HCL 985/2012 şi OG 28/2008:

  • între 100 şi 500 de lei pentru persoane fizice;
  • între 500 şi 1.500 de lei pentru persoane juridice.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0268/211313, interior 106, de luni până joi între orele 08.00 – 16 şi vineri între orele 08.00 – 14.00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *