Comana 1 Bun COMUNA COMANA, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 30.08.2023 proiectul „Modernizarea unităților de învățământ din UAT COMANA, județul Brașov, prin dotarea cu echipamente digitale și mobilier” cod F-PNRR-Dotari-2023-2346 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare., titlu apel: „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”,

 Numele proiectului de investiție: „Modernizarea unităților de învățământ din UAT COMANA, județul Brașov, prin dotarea cu echipamente digitale și mobilier” 

Contract de finanțare: NR. 1516DOT ⁄ 2023 

Durata proiectului: 15 luni

Data de începere: 01.09.2024

Data finalizării: 31.12.2024

 Obiectivele generale urmărite: consta creșterea calității procesului de învățământ la nivelul Comunei Comăna, Județul Brașov, prin modernizarea celor șapte unități de învățământ de pe raza UAT Comăna de Jos, prin dotarea cu dotarea cu echipamente digitale a 26 de săli de clasă și cu mobilier a 17 săli de clasă, precum și dotarea completă a unui laborator și unei săli de sport.

 Obiectivele specfice urmărite:

asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice moderne care permit astfel accesul copiilor/elevilor la tehnologie prin dotarea laboratorului de informatică și a sălilor de clasă cu echipamente TIC; 26 de săli de clasă vor fi dotate cu echipamente digitale

– îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă, prin achiziționare de mobilier modern și materiale didactice care vor ajuta la o dezvoltare maximală a potențialului fiecărui copil în funcție de aptitudinile și interesele fiecăruia. 32 săli de clasă, 1 laborator de informatică vor fi dotate cu mobilier specific ;

– îndeplinirea standardelor de calitate în orele de Educație fizică prin dotarea sălii de sport

– se asigură transformarea digitală a unităților de învățământ vizate de proiect;

Valoare totală proiect: 1.149.059,35 lei

Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR: 965.045,67 lei fără TVA, 183.358,35 lei TVA eligibil

Valoare neeligibilă  655,00 lei

Date de contact:

Persoană de contact: ROSALA FLAVIU-MIHAI

Telefon: 0268 287 501

Email: comana2005@yahoo.com

Comana 2 Bun

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *