ANUNȚ privind termenul limită pentru depunerea /actualizarea dosarelor pentru locuințele A.N.L., respectiv 12.06.2024

Ținând cont de H.C.L. nr. 14/27.01.2022 – privind aprobarea formei finale a criteriilor de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru aprobarea îndeplinirii criteriilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj.

Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii locuințelor A.N.L. desemnată prin Dispoziția Primarului nr. 259 din data de 29.01.2021, a stabilit că termenul limită până la care se depun/actualizează dosarele de către solicitanții titulari de cerere, este 12.06.2024
Actualizarea /depunerea se face cu următoarele documente:
1. Pentru solicitanții din lista finală de priorități a solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, valabilă pentru anul 2024, care nu au primit repartiție, se va completa dosarul cu următoarele documente:
 Adeverință si Raport per salariat– extras REVISAL pe numele titularului cererii eliberata de la locul de muncă din care sa rezulte că își desfășoară activitatea în Municipiul Făgăraș cu precizare venitului net/luna.
 Adeverință si Raport per salariat – extras REVISAL pe numele fiecarui membru de familie eliberata de la locul de munca din care sa rezulte venitul net/luna sau adeverinta de venit eliberata de ANAF din care sa rezulte venitul net provenit din alte surse sau ca nu înregistreaza venituri.
2. Declarație în forma autentica a titularului cererii și ale celorlalți membri ai familiei acesteia –soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținera acestuia referitoare la îndeplinirea tuturor criteriilor de acces pentru o locuință construită din fondurile ANL.

Pentru solicitanții care au depus cereri pentru locuințele ANL, se va completa dosarul cu actele justificative, menționate în formularul de înscriere pe Lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Angenția Națională pentru Locuințe, care se poate ridica de la Primăria Municipiului Făgăraș – Compartiment Evenimente publice, Informare cetățeni și Registratură sau de la Serviciul Patrimoniu- Compartiment Cadastru, Evidentă Patrimoniu, Parcări.

La data de 04.06.2024, Municipiul Făgăraș are disponibile un număr de 2 locuințe ANL libere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *