ANUNȚ PUBLIC

Comuna Lisa, cu sediul în comuna Lisa, sat Lisa, Str. Principală, Nr. 194, jud. Brașov, prin dl. Primar Gheorghe Moga, în calitate de reprezentant legal, anunţă publicul interesat asupra depunerii la APM Brașov a Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică a Comunei Lisa și proprietate privată a Parohiei Ortodoxe Române Lisa, Școlii Generale Lisa și Școlii Generale Breaza, județul Brașov, U.P. I Lisa, în vederea obținerii Avizului de mediu. Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la dresa de internet: http://apmbv.anpm.ro în interval de 15 zile de la data apariției anunțului. Sugestii/observații pot fi depuse, în scris, la APM Brașov, prin poștă, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Brașov din strada Politehnicii, nr. 3, județul Brașov și pe adresa de e-mail: office@apmbv.anpm.ro în același interval de timp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *