Antet ComunicatCOLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunț începere implementare proiect

„BE DIGITAL & SMART CNRN”

                                                                                               25.04.2024

COLEGIUL NATIONAL RADU NGRU FAGARAS, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „BE DIGITAL&SMART CNRN”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-1944, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 698.969,11 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

Activitățile derulate în cadrul proiectului:

  • Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
  • Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
  • Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
  • Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 2 sesiuni de instruire

Grup țintă

Ținand cont de obiectivele proiectului, beneficiarii se impart în 2 categorii:

Beneficiarii directi:

-Un numar de 1487 de elevi ai colegiului din care 542 elevi de liceu care vor avea acces la două săli de curs complexe, de tip STIAM ce le oferă oportunități de învățare în corelare cu nevoile existente pe piața muncii;

-un numar de 2 elevi cu nevoi speciale de învățare; 44 de elevi au cel puțin un părinte plecat în străinătate, 19 burse medicale (5 liceu, 5 gimnaziu, 9 primar), 19 elevi orfani de un părinte sau de ambii părinti (13 liceu, 4 gimanziu, 2 primar), 108 burse sociale (35 ciclul primar, 40 ciclul gimnazial și 33 ciclul liceal)

-un număr de 79 cadre didactice care vor beneficia de echipamente moderne pentru realizarea procesului educativ, fiind la randul lor instruiți pentru utilizarea unui laborator intelligent care utilizează un concept integrat de învățare și,

Beneficiari indirecți

-Comunitatea locală

-Mediul economic local

-Familiile elevilor.

COLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU

Adresa: FAGARAS, STRADA ȘCOLII NR.1

Telefon: 0268211774

e-mail: cn_radu_negru@yahoo.com

Website: http://www.radunegru.ro/

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Subsol Bun

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *