COMUNICAT – APA CANAL SIBIU SA

Comunicat Apa 25

Finalizarea contractului “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Sibiu – Braşov, în perioada 2014-2020”

În data de 31 decembrie 2023 s-a încheiat perioada de implementare a contractului  “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţele Sibiu – Braşov, în perioada 2014-2020” cod SMIS 2014+ 106707, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM). Contractul implementat de Apă Canal Sibiu S.A.  a avut o valoare la data semnării de 8.398.943,00 lei fără TVA și o durată de 70 luni (14.04.2016-15.01.2022), prelungită prin Actul Adițional nr. 1 la 93 luni (14.04.2016-31.12.2023). Valoarea cheltuielilor efectuate la finalizarea perioadei de implementare a fost de 7.678.197,15 lei fără TVA, din care fonduri europene 6.526.467,59 lei, fonduri guvernamentale 1.074.947,61 lei și contribuţie autorități locale 76.781,95 lei.

Principalul obiectiv al contractului a fost elaborarea documentaţiilor necesare pentru accesarea fondurilor europene în vederea finanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014-2020. În acest scop, Apă Canal Sibiu SA a încheiat cu Romair Consulting S.R.L Contractul de Servicii „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov, în perioada 2014 – 2020”.

 

_____________________________________________________________________________

APĂ- CANAL SIBIU S.A., Mihai Banciu, Șef Unitatea de Implementare a Proiectului,Tel. 0269/229639, Fax 0269/227457, e-mail: piu@adslexpress.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *