ANUNȚ privind termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele A.N.L., respectiv 20.01.2024

 Ținând cont de H.C.L. nr. 14/27.01.2022 – privind aprobarea  formei finale a criteriilor  de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru aprobarea îndeplinirii criteriilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj.

Pentru solicitanții care au depus cereri pentru locuințele ANL, se va completa dosarul cu actele  justificative, menționate în formularul de înscriere pe Lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, care se poate ridica de la Primăria Municipiului Făgăraș – Compartiment Evenimente publice, Informare cetățeni și Registratură  sau de la  Serviciul  Patrimoniu- Compartimentul cadastru, evidență patrimoniu, parcări, până la data de 20.01.2024.

La data de 03.01.2024, avem disponibile un număr de 2 locuințe ANL, respectiv 2 garsoniere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *