Consilierii locali, convocați în ședință ordinară

Consilierii locali făgărășeni sunt convocați astăzi, de la ora 15.00 în şedinţă ordinară .

Ordinea de zi:

1.     Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 25 OCTOMBRIE 2023 (şedinţă ordinară).

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 30 OCTOMBRIE 2023 (şedinţă extraordinară-convocată de îndată).

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2023.

4.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras

5.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraş.

6.    Proiect de hotărâre privind preluarea Bibliotecii Municipiului Făgăraş în cadrul Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat” Făgăraş, precum şi modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat” Făgăraş.

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor necesare asigurării mentenanţei obiectivului din cadrul proiectului de investiţii „BAZIN DE ÎNOT, Şoseaua Combinatului, nr.Ci, Municipiul Făgăraş”.

8.    Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de către S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraş.

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri cu orizont de timp anul 2023, pentru reducerea graduală a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturate populaţiei.

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune privind Clima şi Energia Durabilă pentru Municipiul Făgăraş.

11.    Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexelor nr.i şi 2 la HCL.nr.205/2021 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare pentru activităţile de măturat, spălat, stropire, curăţat/răzuit rigole şi întreţinere a căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în Municipiul Făgăraş către S.C. SALCO SERV SA.Făgăraş, prin atribuire directă.

12.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Anexei nr.3 actualizată la Contractul de dare în administrare a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraş nr. 7374/27.02.2020.

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului teren extravilan, categoria păşune – domeniu privat, în suprafaţă de 2.214 mp, situat in Făgăraş, identificat în CF107755 Făgăraş.

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemţiune a imobilului teren – intravilan, proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str.Trandafirilor, teren înscris în CF nr. 107284 Făgăraş, în suprafaţă de 325 mp, aferent construcţiei- casă, situată in Fagaras str. Trandafirilor nr. 52, proprietate persoane fizice.

15.    Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe, cu respectarea dreptului de preemţiune, a locuinţei situate în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, Bl.10, Sc.A, Ap.4, jud.Braşov, înscrisă în CF.nr.i00790-Ci-U27, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

16.    Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă, a cotei de V2 din imobilul – apartament care aparţine domeniului privat al Municipiului Făgăraş, situat in Făgăraş, str.D- na Stanca nr. 1 ap. 1, identificat in CF 103626- Cl- Ui Făgăraş.

17.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 1270/20.10.2023, pentru imobilul construcţie-apartament cu 2 camere si dependinţe, situat în Făgăraş, str. 13 Decembrie, Bl 9. Sc B, Ap 8, înscris în CF.nr 101686-C1-U20 Făgăraş, proprietatea Statului Român, aprobat la vânzare.

18.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 1272/2023 şi aprobarea vânzării imobilului cu destinaţia de ”locuinţ㔺i a terenului aferent, situat in Făgăraş, Şoseaua Combinatului nr. 5 A, identificat în CF 107840 Făgăraş.

19.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 1273/20.10.2023 pentru imobilul teren intravilan proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Mihai Eminescu, identificat in CF 108338 Făgăraş, în suprafaţă de 375 mp, aferent unei construcţii proprietate privată.

20.    Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr. 1274/20.10.2023 pentru imobilul teren intravilan proprietatea Municipiului Făgăraş – domeniu privat, situat în Făgăraş, str. 13 Decembrie, identificat in CF 108264 Făgăraş, în suprafaţă de 690 mp, aferent construcţiei- centru medical, proprietate privată persoană juridică.

21.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ al Municipiului Făgăraş.

22.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL.nr.252/28.09.2023 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş, începând cu anul şcolar 2023/2024.

23.    Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( DECEMBRIE 2023).

24.    Raport de activitate al C.S.M.Făgăraş pentru perioada 01.11.2022 – 31.10.2023, nr. înreg.1647/01.11.2023, înregistrat la Primăria Făgăraş sub nr. de 56.354/01.11.2023.

25.    Diverse.

Mai mult AICI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.