5 posturi, scoase la concurs la Spitalul din Victoria

Spitalul Orăşenesc Victoria, cu sediul în oraş Victoria str. Băii nr. 2 jud. Brașov, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, perioadă nedeterminată, normă întreagă 8 h/zi:
1. 1 post Șef serviciu – Serviciul Tehnic Administrativ
2. 1 post Muncitor III (instalator) în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ
3. 1 post Magaziner în cadrul Serviciului Financiar Contabil
4. 1 post Contabil IA în cadrul Serviciului Financiar Contabil
5. 1 post Registrator medical debutant în cadrul Compartimentului de evaluare şi statistică medicală
Condiții generale de participare la concurs conform art. 15 din HG 1336/2022:
· are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
· cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
· are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
· are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
· îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
· nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
· nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
· nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Condiţii specifice de participare la concurs :
1. Șef serviciu – Serviciul Tehnic Administrativ
– studii superioare absolvite cu diploma de licenţă in domeniul tehnic
– vechime in specialitatea studiilor minim 5 ani
2. Muncitor III (instalator) Serviciul Tehnic Administrativ
– diploma de studii medii (liceu, postliceala)
– certificat de calificare in meseria de instalator
– vechime in meserie minim 3 ani
3. Magaziner Serviciul Financiar Contabil
– studii medii (liceu, postliceala)
– 6 luni vechime in activitatea de magaziner
4. Contabil IA – Serviciul Financiar Contabil
– diploma de studii medii sau diploma de absolvire a învăţământului postliceal, in specialitate economica
– 3 ani și 6 luni vechime in specialitate
5. Registrator medical debutant la Compartiment de evaluare și statistica medicala
– diplomă de studii medii (liceu, postliceala)
– fără vechime
Calendar de concurs:
Publicare anunţ 28.07.2023
Data limita depunere dosare 11.08.2023 ora 15.00
Selecţia dosarelor de concurs 16.08.2023 ora 10.00
Afişarea rezultatelor probei de selecţie a dosarelor 16.08.2023 ora 15.00
Depunerea contestaţiilor la proba de selecţie a dosarelor 17.08.2023 ora 15.00
Afişare rezultate contestaţii la proba de selecţie a dosarelor 18.08.2023 ora 15.00
Testarea cunoştinte PC nivel de baza, pentru: Șef serviciu, Contabil, Magaziner, Registrator medical 21.08.2023 ora 10,00
Probă practică pentru Instalator 21.08.2023 ora 10,00
Afişare rezultate testare cunoştinte PC / Probă practică 21.08.2023 ora 12,00
Depunere contestaţii testare cunoştinte PC / Probă practică 21.08.2023 ora 13.00
Afişare rezultate contestaţii proba testare cunoştinte PC / Probă practică 21.08.2023 ora 14.00
Susţinerea probei scrise 24.08.2023 ora 11.00
Afişarea rezultatelor probei scrise 24.08.2023 ora 16.00
Depunere contestaţii proba scrisa 25.08.2023 ora 16.00
Afişare rezultate contestaţii proba scrisa 28.08.2023 ora 15.00
Susţinerea interviului 29.08.2023 ora 11.00
Afişarea rezultatelor interviului 29.08.2023 ora 16.00
Depunerea contestaţiilor 30.08.2023 ora 16.00
Afişare rezultate contestaţii interviu 31.08.2023 ora 15.00
Rezultate finale 01.09.2023

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției www.spitalulorasenescvictoria.ro și/sau la sediul Spitalului Orășenesc Victoria, email: spitalulorasenescvictoria@yahoo.com, telefon 0368404404.

sursa: posturi.gov.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *