ANUNȚ

Pentru investiția “Autostrada Brașov-Făgăraș”, începând cu data de 09.01.2023, pe teritoriul UAT Sercaia se vor realiza investigații geotehnice inclusiv pe terenuri aflate în proprietate privată.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 cu modificările și completările ulterioare, cap. IV, art. 16: (1) „Deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate de elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate – varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabilă şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni necesare studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice”.

 De asemenea, în conformitate cu prevederile HG nr. 53 din 2011 – Norme de aplicare a Legii 255/2010: „(3) În vederea efectuării activităților prevăzute la alin. (1) și (2), înștiințarea efectuată de expropriator se face printr-un anunț afișat la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale, ce va cuprinde cel puțin amplasamentul lucrării și calendarul referitor la datele în care se va permite accesul pentru activitățile respective”.

 În consecință, în  conformitate cu prevederile legislative, vă rugăm să permiteți accesul utilajelor pentru efectuarea investigatiilor geotehnice conform planurilor de situație.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *