Prezentare de carte – „Dor de zbor pe aripi de psaltire”, Doina Pieper

În data de 17 septembrie, pasionații de Cuvântul sacru s-au întrunit la Asociația „Ortopraxia” la o prezentare de carte:  „Dor de zbor pe aripi de psaltire”. Autoarea volumului, prof. Doina Pieper invită cititorul să răsfoiască aceste pagini, înnobilate de „zborul spre origini”.

Moderator al evenimentului, pr. prof. dr. Ciprian Bîlbă a conturat în alocuțiunea lui, universul poetic pieperian în care abundă ”meditaţii şi interogări, lumini de sens şi nostalgii răscumpărătoare, întrebări şi căutări de sine”.

„Vârsta la care doamna Doina Pieper îşi desăvârşeşte poetica este cea a asumării mature şi quasicomplete a unui parcurs existenţial roditor şi înţelegător. Sigur că am putea spune la modul paradoxal că este vorba de o desăvârşire de început, în sensul că este un prim volum “de versuri şi versete” care mai poate fi urmat şi de altele. Însă, dincolo de toate, maturitatea asumării responsabile a demersului creator ne obligă ca lectori la seriozitatea interpretativă şi la perspectiva unei elasticităţi comprehensive polinivelare. Poemul pieperian este unul viu, atât timp cât nu este scris cu ţinta expresă de a persuada, de a convinge pe cineva de ceva. Nuanţa moralistă este aproape inexistentă. Iar imprevizibilitatea viului poate fi pentru mulţi dintre noi o capcană. Mai ales pentru lectorii tineri. Într-o smerenie neconştientizată de către poetă, asemeni unei privighetori ce nu-şi trăieşte cântul ori zborul prin comparaţie, Doina Pieper deturnează atenţia de la persoana ei: “Stimate cititor, spune domnia sa, ce răsfoieşti aceste pagini, îţi mulţumesc pentru momentele pe care le vom petrece împreună pe urmele unor semănători de vorbe înţelepte”. Poemele pieperiene obişnuiesc adesea să se scalde în apropierile solare ale zborului. E ca şi cum centrul gravitaţional s-a mutat în cer. Cuvintele sunt aripile poetei. Indiferent că e vorba de fluturi, lebădă, vultur sau de aripi-pereche, aripi de psaltire şi unduiri de valuri parcă şi ele înaripate, Doina Pieper se avântă drept în sus într-un nestăvilit şi nehotărnicit dor de zbor spre “Cuvântul care străpunge orizontul”. a declarat Pr. prof. dr. Ciprian Bîlbă.

„Decelăm în acest volum, sensurile devenirii noastre ”întru ființă”. ”Dor de zbor pe aripi de psaltire” ne invită la o matură reflecție asupra nouă înșine, asupra despătimirii noastre. Eul sondeză în acest volum, tărâmurile semnificaţiilor, urcând praguri, trepte ale vieții în comuniune cu Dumnezeu. Suntem cu toții aninați de chemarea lăuntrică, de dorul de a ne împărtăși din învățătura Celui Preaînalt. „Dorul”-gând”, „dorul-crez”, „dorul-cântec”, „dorul-patimă”, „dorul-fiinţă”, viază ca mod de transcendere „a firii spre fiinţă”, rămâne alături de gând, înnobilat de măreţia zborului spre origini” Lumea închipuită ca o cântare va fi restaurată în structurile ei edenice prin cuvântul rostit. Cântecul este menit a reda fiinţei plenitudinea din ziua dintâi. Imaginea esenţializată a lumii se lasă descoperită prin cugetări menite să înalțe făptura omenească spre atotputernicia Cuvântului. ”Aici, unde Carpații stau de strajă, se săvârșesc – iar și iar – suprema jertfă pe altarul de veșnică pomenire a trupului scăldat în sânge”. Din capitolul al VII – lea se desprinde concluzia: ”Privește lumea, detașându-te de ea!”. Adevărul, Evlavia, cucernicia, Cuvântul întrupat, ”gândul frumos”, libertatea, dăruirea, solidaritatea, modelează ființa umană.”, a spus Prof. Viorica Bica

„Volumul editat de d-na Doina Pieper ne readuce în conștiința noastră, a tuturor, bucuria Cuvântului întrupat. Poemele converg spre „sălăşluirea vieţii lui Hristos în viaţa noastră”. Renaşterea spirituală, desăvârşirea morală sunt indispensabile trăirii vieții întru plenitudinea ei”, a spus Ioan Cișmileanu, manager Editura Agaton.

„La început a fost grădina ca într-un film realizat de altcineva, cu un scenariu reluat și în final, eterna revenire la matca de unde-am plecat. Am regăsit-o într-un târziu – Sfinții Părinți pe care îi știam, nu mai erau, plecaseră și ei, de-aici, demult, lăsând în urma lor, o dâră de lumină pe care urmașii o ocrotesc ca ea să nu se piardă fără urmă, pe neștiutele cărări din univers!” , a declarat autoarea cărții, Doina Pieper.

 

The specified slider is trashed.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *