Consilierii locali, convocați în ședința ordinară a lunii februarie

Consilierii locali sunt convocați miercuri, 27 februarie, de la ora 18.00, în ședința ordinară a lunii februarie.

Ordinea de zi:

           1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, însușit prin HCL.nr.17/2000, cu completările ulterioare, atestat prin H.G.nr.972/2002.

2.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcții Liceul Tehnologic “Dr.Ioan Șenchea Făgăraș”, situat în Făgăraș, Str.Vlad Țepeș, nr.11B, înscris în CF.nr.101877 Făgăraș, nr.top.101877, in suprafață de 27.361 mp, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

3.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului teren și construcție Creșa Mămăruța, situat în Făgăraș, Str.Cerbului, nr.5, înscris în CF.nr.103732 Făgăraș, nr.top.820, 821, in suprafață de 1.016 mp, ca fiind de uz și interes public local și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 8,50 mp din imobilul situat în Municipiul Făgăraș, str.Republicii, nr.6, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș – pentru sediu administrativ.

5.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Făgăraș, a imobilului teren în suprafață de 45 mp, situat în Făgăraș, str.Dr.Ioan Șenchea, nr.22, identic cu cel înscris în CF.nr.105658 Făgăraș cu nr.top. 105658.

6.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice privind înscrierea actualizării unor informații tehnice asupra imobilului situat în Făgăraș, str.Doamna Stanca, nr.72, în sensul modificării suprafeței.

7.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.3873/22.12.2006, în sensul schimbării titularilor contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare – cumpărare nr.213/03.02.2017.

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pentru anul 2019.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții cu finanțare din contul IID al S.C.Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2019.

10.Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș prin Primar, în calitate de pârât, în Dosar nr.4481/62/2018, aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

11.Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș și ale Primarului Municipiului Făgăraș, în calitate de intimați, în Dosar nr.3491/226/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Făgăraș.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru locuințe ( A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

14.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale în cuprinsul Anexei nr.1 la HCL.nr.11 din 30.01.2019 în conformitate cu solicitarea de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în etapa de precontractare pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de străzi urbane în Municipiul Făgăraș.”

             15.Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului, destinației și a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmează a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică U.A.T. Făgăraș; aprobarea prețului de vânzare către populație a lemnului de foc destinat încălzirii locuinței și pentru lemn rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maximum 24 cm, precum și a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2019-2020.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop.

 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului social de zi – Cantina de ajutor social din cadrul Direcției de Asistență Socială Făgăraș.

 

19.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la HCL.nr.410/2018 privind statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, ca urmare a promovării într-un grad profesional superior a unor funcționari publici, precum și transformarea unor posturi de natură contractuală din muncitor necalificat în muncitor calificat.

 

20.Proiect de hotărâre privind înființarea Parcului Public de Agrement pentru câinii cu stăpân în Municipiul Făgăraș.

 

             21.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (MARTIE 2019).

 

22.Diverse.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.