Anunț public

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE A PERSOANELOR CU HANDICAP CANAAN SERCAIA – (CRRPH CANAAN SERCAIA) 507195 SERCAIA, str. PĂRĂULUI,nr.169, jud.Braşov tel./fax 0268245921,e-mail canaansercaia@yahoo.com

ORGANIZEAZA :

 Achizitie PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ a serviciului de HRĂNIRE PERSOANE CU HANDICAP INSTITUŢIONALIZATE ,COD CPV:  55523000-2 –  Servicii de catering pentru alte societati sau institutii.

Valoarea estimată este   de 1.211.800,00 (cu TVA) lei ,prin incheierea unui ACORD- CADRU pe o perioadă de 48 de luni.

Sursa de finanţare:buget local.

Documentatia de atribuire si depunere a ofertelor se găseşte   la adresa mai sus amintita.

Termenul limită de depunere a ofertelor 26.04.2018

Data deschiderii ofertelor: 27.04.2018 ,la adresa mai sus amintită.

Limba în care se redactează oferta: română

Perioada de menţinere a valabilităţii ofertei: 90 de zile

Criteriul de atribuire a acordului –cadru: preţul cel mai scăzut.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *