Asistență tehnică în domeniul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) și proiectele din cadrul acestuia, din nou în actualitatea locală a municipiului Făgăraș!  În calitate de partener în cadrul proiectului european Civitas PROSPERITY, Primăria Făgăraș a beneficiat marți, 6 februarie 2018, de prima sesiune de asistență tehnică în domeniul Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) acordată de către Asociația Orașe în Mișcare  (reprezentată de dr. arh. urbanist Irina Rotaru) . În acest context au  fost discutate principalele probleme de mobilitate urbană cu care se  confruntă municipiul și cum pot fi abordate acestea în mod sustenabil  prin proiectele de infrastructură prioritare, prevăzute a fi finanțate  prin Programul Operațional Regional (POR). Următoarea sesiune de  asistență tehnică va avea loc luni, 23 aprilie și se va concentra pe  optimizarea PMUD pentru orașele mici și mijlocii, pe măsurile de  mobilitate oportune în condițiile unor variații sezoniere de trafic  foarte importante, pe designul stradal și pe procesele participative.
Discuțiile pe aceste teme vor fi urmate de un training interactiv de 4 zile susținut de experți europeni și români referitor la PMUD, organizat  la Brașov și destinat în principal reprezentanților primăriilor. Apelul pentru selecționarea participanților a fost lansat la sfârșitul lunii  februarie.
Proiectul European Civitas PROSPERITY « Prosperity through innovation  and promotion of Sustainable Urban Mobility Plans » (Prosperitate prin  inovara și promovarea PMUD) asociază 27 de parteneri din 16 țări  europene (printre care și România), a fost finanțat prin programul  european H2020 (Secțiunea SOCIETAL CHALLENGES – Smart, Green and  Integrated Transport), se derulează în perioada 01.09.2016-31.08.2019 și are drept țel optimizarea PMUD și a programelor naționale dedicate acestora. Mai multe informații despre obiectivele, activitățile și rezultatele proiectului sunt disponibile pe siteul dedicat http://sump-network.eu
Proiectul Civitas PROSPERITY face parte din Platforma europeană pentru Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al cărei rol constă în susținerea tranziției orașelor europene către sisteme de mobilitate mai competitive și mai eficiente  http://www.eltis.org/mobility-plans/european-platform.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *