Consilierii locali, convocați în ședință de consiliu. Vezi care sunt proiectele de pe ordinea de zi

Consilierii locali au fost convocați miercuri, 29 noiembrie  în şedinţa ordinara a lunii noiembrie.

ORDINEA DE ZI:

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pe anul 2017.

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 28.583.333,33 lei pentru refinanțarea împrumutului intern contractat de către Municipiul Făgăraș de la C.E.C.Bank și realizarea unor obiective de investiții, pe o perioadă de 12 ani.

 

            3.Proiect de hotărâre privind modificarea prin ajustare a tarifelor aferente contractului de salubritate pentru persoane fizice și juridice începând cu data de 01.01.2018.

 

            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al AMR și OER.

 

5.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș prin aportul în numerar al Municipiului Făgăraș, în scopul realizării de investiții în infrastructură.

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonărilor la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al Municipiului Făgăraș, a eșalonărilor la plata majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepția majorărilor de întârziere datorate pe perioada de eșalonare de contribuabilii persoane fizice și juridice.

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă și pregătirea documentației în vederea accesării finanțării nerambursabile în sensul întocmirii documentațiilor de evaluare a unor imobile.

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului cu titlul “Afaceriști în centru“, în care Municipiul Făgăraș are calitatea de partener în cadrul apelului de proiecte POCU 3.7.Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, România Start Up Plus și alocarea sumei de 13.952,91 lei, reprezentând contribuția proprie a Municipiului Făgăraș.

 

9.Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de transport public local în Municipiul Făgăraș.

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea și executarea serviciului public de  transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Făgăraș.

 

11.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri administrative de circulație, privind circulația rutieră pe străzile: str.Trandafirilor, str.Stejarului, str.Iazul Morii, str.Dr.Ioan Șenchea, str.Târgului, str.Cetății, Aleea Unirii, Aleea “C” și Aleea “D” cartier Negoiu, Alei Cartier 13 Decembrie, str.Nicolae Bălcescu și Aleea dintre bl.7 și bl.24, din Municipiul Făgăraș, restricționând traficul rutier pe un singur sens de mers – SENS UNIC.

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Municipiului Făgăraș, a Regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, a formei de gestiune și a Caietului de sarcini.

 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale de acces pentru târgurile specializate de animale și cereale organizate de Municipiul Făgăraș pentru anul 2017 și 2018.

 

14.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a bazei sportive-teren și construcții, domeniul public proprietatea Municipiului Făgăraș către Clubul Sportiv Municipal Făgăraș.

 

15.Proiect de hotărâre privind închirierea directă a unui spațiu cu destinație Cabinet medical medicină de familie, situat în Făgăraș, str.1 Decembrie 1918, Bl.56, Ap.1, identic cu cel înscris în CF.nr.102224 – Făgăraș cu nr.top.1677-1687/8/1/2/1.

 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 49 ani a imobilului situat în Făgăraș, str.Fochistului, nr.4, înscris în CF.nr.105465 Făgăraș, imobil proprietatea Municipiului Făgăraș – domeniu privat, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1311/07.09.2017 la Societatea Profesională Notarială “Solemnis” București.

 

17.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Narciselor, bl.B, sc.A, ap.19, în baza Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

 

18.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.13, sc.B, ap.1, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.

 

19.Proiect de hotărâre privind recalcularea chiriilor pentru titularii contractelor de închiriere care au împlinit vârsta de 35 ani.

 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei nr.3 și revocarea anexei nr.4 la HCL.nr.23/28 februarie 2011.

 

21.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor situații deosebite în care pot fi acordate ajutoare de urgență și aprobarea metodologiei de acordare a acestora, precum și a formularului de cerere privind acordarea beneficiilor sociale din bugetul local.

 

 

 

22.Proiect de hotărâre privind revocarea art.3 din HCL.nr.211/28 septembrie 2017, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr.211/2017, pentru modificarea și completarea art.111 din Legea educației naționale nr.1/2011 începând cu data de 13.11.2017.

 

23.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință.(DECEMBRIE 2017).

24.Diverse.

 

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii, se încredinţează Secretarul Municipiului Făgăraş care va proceda la aducerea ei la cunostinţă publică şi va transmite consilierilor, proiectele înscrise pe ordinea de zi.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.