Unde se depun actele pentru o locuință ANL

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedința ordinară din 31 octombrie a hotărât:

Art. 1. Primirea cererilor de repartizare a unei locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, destinate închirierii se face la Primăria Municipiului Făgăraş – Compartiment Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură – Str. Republicii nr. 3.

Art. 2. Titularul cererii trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii. Pentru repartizarea unei locuințe prin programele ANL, destinate închirierii și care pot primi repartiții cel mult 36 de luni de la împlinirea acestei vârste.  Cererea de locuinţă se efectuează individual şi în nume propriu.

Art. 3. Primirea actelor justificative de completare a cererilor depuse până la sfârşitul anului 2017 se face la Primăria Municipiului Făgăraş – Compartiment Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură – Str. Republicii nr. 3.

Art. 4. Actele justificative necesare, care vor însoţi cererea sunt:

– copii legalizate de pe actele de stare civilă (certificat de căsătorie şi certificat de naştere pentru toţi membrii familiei);

– xerocopii după actele de identitate (pentru membrii familiei cu vârste peste 14 ani);

– declaraţie pe proprie răspundere privind numărul persoanelor în întreţinere

(copii şi alte persoane);

– declaraţii autentificate ale titularului cererii şi după caz, ale soţiei/soţului şi ale

celorlalţi membri majori din familia acestuia referitoare la nedeţinerea (în prezent sau să nu fi deţinut) a unei locuinţe în proprietate, sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietatea Municipiului Făgăraş sau a unităţii la care lucrează;

– situaţia locativă actuală, după caz:

– pentru chiriaşi în spaţiu din fond locativ privat, contract de închiriere cu

precizarea suprafeţei închiriate;

– pentru toleraţi în spaţiu, declaraţie autentificată din care să rezulte

suprafaţa locuibilă şi nr. de persoane care se gospodăresc în acest spaţiu;

– adeverinţă că îşi desfăşoară activitatea în Municipiul Făgăraş cu precizarea

locului de muncă şi a funcţiei;

– raport per salariat-extras REVISAL din care să rezulte locul de muncă, vechimea.

– copie legalizată după ultima diploma care atesta nivelul de studii si/sau pregatire profesionala;

– certificat medical cu starea de sănătate actuală (boala de care suferă solicitantul

sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor, sau o cameră în plus);

– documentele din care să rezulte situaţia socială deosebită:

– tineri proveniţi din case de ocrotire şi care au împlinit vârsta de 18 ani;

– tineri care au adoptat copii;

– tineri evacuaţi din case naţionalizate.

Art. 5. La cererile depuse până la sfârşitul anului 2017, se vor anexa  pe bază de borderou, actele justificative prevăzute la art. 4 din prezenta hotărâre până la 30.01.2018.

Actele care nu vor fi depuse autentificate sau în original nu vor fi luate în considerare iar dacă nu vor fi îndeplinite criterile respective de acces la locuință, dosarul va fi respins.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.