Consilierii locali se întâlnesc în ședința ordinară a lunii octombrie

Consilierii locali au fost convocați  în ședința ordinară a lunii octombrie marți, 31 octombrie, de la ora 15.00.  Pe ordinea de zi sunt 29 de proiecte de hotărâre plus diversele.

ORDINEA DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul III 2017 la data de 30.06.2017.

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Făgăraș, Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Făgăraș, a Caietului de sarcini, în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Făgăraș, precum și stabilirea formei de gestiune pentru acest serviciu.

 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de S.C Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș în anul 2018.

4.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.82/10.10.2017, întocmit de Evaluator autorizat Toth Eniko, pentru stabilirea valorii de piață a imobilului construcție-apartament cu două camere,monument istoric, situat în Făgăraș, str.Nicolae Bălcescu, nr.53, jud.Brașov, proprietatea d-nei Pal Viorica, aprobat la cumpărare.

 

5.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.25/08.08.2017 întocmit în vederea achiziționării imobilului-teren intravilan, situat în Făgăraș, str.Câmpului, proprietatea d-lui Prună C.Corvin, Prună Mariana Elena(soție) și a d-nei Schebesch Monica Antonia, în calitate de coproprietari, aprobat la cumpărare.

 

6.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.81/10.10.2017, întocmit de Evaluator autorizat Toth Eniko, pentru stabilirea valorii de piață a terenului situat în Făgăraș, Șos.Combinatului, jud.Brațov, proprietatea d-lui Restea  Emanuel Adrian și a d-nei Restea Andreea Irina, aprobat la cumpărare.

 

7.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.30/2017 pentru imobilul situat în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.10A, sc.A, ap.8, aprobat la vânzare.

 

8.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.29/2017 pentru imobilul situat în Făgăraș, str.1 Decembrie 1918, bl.13B, cs.E, ap.8, aprobat la vânzare.

 

9.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.13, sc.A, ap.17, în baza Legii nr.85/1992 republicată, și a Decretului-Lege nr.61/1990.

 

10.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.14, sc.C, ap.10, în baza Legii nr.85/1992 republicată, și a Decretului-Lege nr.61/1990.

 

11.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie , bl.21, ap.23, în baza Legii nr.85/1992 republicată, și a Decretului-Lege nr.61/1990.

 

12.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str.13 Decembrie, bl.9, sc.B, ap.8, în baza Legii nr.85/1992 republicată, și a Decretului-Lege nr.61/1990.

 

13.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.26/03.08.2017, întocmit în vederea achiziționării imobilului – apartament două camere, situat în Făgăraș, Str. Plopului, Bl. 2A, Sc. C, Ap. 9, Jud. Brașov.

 

14.Proiect de hotărâre privind actualizarea unor suprafețe din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, atestat prin H.G.nr.972/2002.

 

15.Proiect de hotărâre privind înființarea comisiei de verificare și control a activității serviciului public de transport persoane în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Făgăraș.

 

16.Proiect de hotărâre privind scoaterea  la licitaţie a  locurilor  de parcare de reşedinţă  din Municipiul Făgăraş, Str. Teiului, blocurile 21, 22, 23, 29, 30, 31, 34, 44, 46, 46B, 51A, 54B, 55B, 55, 64, 65,  Str. Tudor Vladimirescu, blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,20, 21, 22A-turn, B-turn, C-turn, A, B, C, D, E, F, G , Str. Castanului, blocurile 48, 49A, 49B, 50, 54B, 55B, 60, 61, 62, Str. Târgului, blocul C100, Str. Vasile Alecsandri, blocurile 5B şi 8, Str. Mihai Eminescu, blocurile A, B, C, Blvd Unirii, blocurile 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14B, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 55A, Str. Octavian Paler, blocurile S8, S9, S10, S11.

 

17.Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Cîmpului, blocurile B, C, D și E.

 

18.Proiect de hotărâre privind locul de primire al cererilor de repartizare a unei locuințe pentru tineri și actele justificative.

 

19.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de verificare a locuințelor ce fac parte din fondul locativ alMunicipiului Făgăraș și a locuințelor pentru tineri construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe aflate în administrarea Primăriei Municipiului Făgăraș.

 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi pentru persoane vârstnice.

 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social de zi Cantinei de ajutor social.

 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru privind beneficiarilor și acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale.

 

            23.Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de completare a Registrului Agricol și a formularelor tipizate ale invitației, ce se vor transmite persoanelor fizice și/sau juridice care au obligația să efectueze declarațiile pentru înscrierea datelor în Registrul Agricol.

 

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor  publice pentru anul 2018 al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș și Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Făgăraș.

 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor  publice pentru anul 2018 pentru Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș.

 

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor  publice pentru anul 2018 al Poliției Locale Făgăraș.

 

27.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație, reprezentând materiale destinate Serviciului de Pompieri Voluntari din Municipiul Făgăraș.

 

28.Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului de carburanți pentru Muzeul Țării Făgărașului “Valer Literat”Făgăraș.

 

29.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (NOIEMBRIE 2017).

30.Diverse.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.